Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gŵyl y Gelli The Guardian 2010

26 Mai 2010

Yr Athro Syr Martin EvansYr Athro Syr Martin Evans

Mae dau academydd o’r Brifysgol sy’n enwog yn rhyngwladol ar fin arddangos eu hymchwil yng Ngŵyl y Gelli, yr ŵyl lenyddiaeth fyd-enwog y penwythnos hwn.

Bydd yr Athro Syr Martin Evans sy’n Llywydd y Brifysgol, enillydd Gwobr Nobel ac yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol, yn gwneud y cyntaf o ddau ymddangosiad am 4pm ar ddydd Llun 31 Mai ar Lwyfan y Guardian. Bydd Sir Martin yn defnyddio darlith Prifysgol Caerdydd i drafod ei waith ar sut i fagu celloedd bonyn embryonig, llygod wedi’u haddasu’n enetig (knockout mouse) a thechnoleg berthynol targedu genynnau.

Bydd Syr Martin, a enillodd Gwobr Nobel am Feddygaeth yn 2007 am ei ddarganfyddiadau arloesol ynglŷn â chelloedd bonyn embryonig ac ailgyfuniadau DNA mewn mamaliaid, yn ei ôl ar Lwyfan y Guardian am 8.15pm, ac yn cymryd rhan yn Nhrafodaeth Wyddoniaeth y Guardian ac Ymddiriedolaeth Wellcome: Deng Mlynedd o’r Genom Dynol. Yng nghwmni’r Llawryf Nobel, John Sulston, a enillodd y Wobr yn 2002 am ei waith mapio’r genom dynol a Michael Morgan cyn-Brif Weithredwr Campws Genom Ymddiriedolaeth Wellcome, bydd yn pwyso a mesur degawd o ddarganfod a’r hyn sydd eto i ddod. Bydd y digwyddiad yn cael ei gadeirio gan Robin McKie, Golygydd Gwyddoniaeth yr Observer.

Athro Sioned DaviesAthro Sioned Davies

Ar ddydd Sul, 6 Mehefin, bydd yr Athro Sioned Davies, Pennaeth Ysgol y Gymraeg yn syfrdanu cynulleidfaoedd gydag un o drysorau llenyddol Cymru - Llyfr Gwyn Rhydderch. Bydd yr Athro Davies yn The Ritzy yn cyflwyno’r llawysgrif amhrisiadwy hon o Gymru, sy’n cynnwys rhai o chwedlau byd-enwog y Mabinogi.

Mae’r Ŵyl y Gelli flynyddol yn digwydd yn Y Gelli Gandryll o ddydd Iau 27 Mai hyd ddydd Sul 6 Mehefin 2010. Mae’n tynnu ynghyd awduron, comedïwyr a cherddorion sydd â’r gallu i newid ein bywydau. I archebu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau hyn ewch i: www.hayfestival.com/wales

Tags