Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansio Cronfa Adeiladu Cymunedau GW4

07 Mawrth 2014

GW4 logo_web

Bydd academyddion ar draws GW4, sef cynghrair o brifysgolion Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a Chaerwysg, yn cael cyfle i adeiladu cymunedau ymchwil sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â rhai o ‘heriau mawr’ y byd o ran ymchwil fel rhan o ymrwymiad ariannol sylweddol gan GW4.

Heddiw (Dydd Gwener 7 Mawrth), mae Cynghrair GW4 wedi lansio Cronfa Adeiladu Cymunedau GW4 a gynlluniwyd i ddod ag academyddion ar draws y pedair prifysgol ynghyd er mwyn creu cymunedau newydd neu adeiladu ar rai sy’n bodoli eisoes, sy’n canolbwyntio ar ymchwil bwysig neu heriau cymdeithasol.

"Mae lansio Cronfa Adeiladu Cymunedau GW4 yn garreg filltir bwysig i’r Cynghrair", yn ôl yr Is-ganghellor Yr Athro Colin Riordan, sef Cadeirydd Cyngor GW4.

"Rydym eisoes yn gwybod bod cydweithreiadau ymchwil sy’n bodoli ac sydd wedi’u hen sefydlu, rhwng academyddion ar draws Cynghrair GW4.

"Bydd sefydlu Cronfa bwrpasol yn creu ffocws newydd ac yn rhoi hwb i ddechrau creu cymunedau o staff academaidd sydd ag arbenigedd cyflenwol, a all greu ymchwil ag effaith fawr na ellid ymgymryd â hi gan sefydliad unigol.

"Byddwn yn annog cydweithwyr ar draws Cynghrair GW4 i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais," ychwanegodd.   

Mae’r Gronfa Adeiladu Cymunedau yn rhaglen ariannu ddau gam sy’n agored i bob academydd ar draws Cynghrair GW4, ar draws pob maes pwnc.

Y cam cyntaf yw Cronfa Dechreuwr GW4 sy’n cynnig hyd at £20,000 er i gynorthwyo i drefnu gweithdai a gweithgareddau er mwyn helpu cymunedau newydd a rhai sefydledig.  

Wedi i gymuned ymchwil GW4 gael ei sefydlu’n llwyddiannus, byddant yn gallu gwneud cais am yr ail gam, sef Cronfa Cyflymydd GW4. Cynlluniwyd y cam hwn i sefydlu gweithgareddau cychwynnol strwythuredig gyda’r disgwyliad y bydd yn arwain at gyllid allanol ar gyfer y gymuned.

"Gan dynnu ynghyd gryfderau ymchwil cyfun prifysgolion pennaf Cymru a Gorllewin Lloegr o ran ymchwil, bydd Cynghrair GW4 yn ein helpu i gyflawni màs critigol a rhoi mantais newydd a chystadleuol i ni," yn ôl yr Athro Nicholas Talbot, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Caerwysg.

"Yn y pen draw, rydym eisiau i GW4 gyflawni newid mawr o ran ymchwil sy’n arwain y byd na ellid ei gyflawni mewn un o’r sefydliadau ar ei ben ei hun. Mae creu’r Gronfa Adeiladu Cymunedau yn ffordd allweddol o gyflawni ein hamcan. 

"O’r celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, gwyddoniaeth arbrofol a damcaniaethol, peirianneg a meddygaeth, cynlluniwyd y Gronfa i agor cyfleoedd newydd ar gyfer cydweithio ar ymchwil, datblygu seilwaith ymchwil a rennir a cheisio buddsoddi cyfalaf ar y cyd," ychwanegodd.

Mae rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais i Gronfa Adeiladu Cymunedau GW4 ar gael yn: www.gw4.ac.uk

 

Dolenni perthynol:

Prifysgol Caerfaddon

Prifysgol Bryste  

Prifysgol Caerwysg