Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwella cysylltiadau gydag India

19 Chwefror 2013

cardiff univ indiaMae’r Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan, wedi ymuno â chenhadaeth fusnes a sgiliau Prif Weinidog Prydain i India i geisio gwella cysylltiadau addysgol Cymru.

Mae’r Athro Colin Riordan yn ymuno â chydweithwyr o brifysgolion ledled y DU, yn ogystal â Gweinidog y Prifysgolion a Gwyddoniaeth, David Willetts, yn rhan o’r ymweliad amlwg a drefnwyd ar y cyd gan Fasnach a Buddsoddiad y DU (UKTi) ac Adran Busnes, Diwydiant a Sgiliau (BIS).

Meddai’r Athro Riordan: "Mae Prifysgol Caerdydd wedi bod â chysylltiadau ag India ers amser maith, gan gynnwys llawer o brosiectau ymchwil a gynhaliwyd ar y cyd, ac mae wedi recriwtio myfyrwyr o India ers degawdau.

"Mae’r wibdaith hon yn gyfle i gydweithio â busnesau India a chreu interniaethau a gwaith nid yn unig ar gyfer graddedigion Caerdydd o India wedi iddynt ddychwelyd, ond hefyd ar gyfer myfyrwyr o Brydain sydd am dreulio amser yn astudio neu’n gweithio yn India.

"Mae Caerdydd hefyd yn ystyried y posibilrwydd o agor swyddfa yn India yn 2013 er mwyn datblygu mwy o bartneriaethau a chysylltiadau gyda chyn-fyfyrwyr, yn ogystal â chreu cyfleoedd i fusnesau a recriwtio myfyrwyr."

Dim ond un wlad ryngwladol sy’n darparu mwy o fyfyrwyr i’r DU nag India, gan fod tua 30,000 o fyfyrwyr o India yn astudio yn y DU ar hyn o bryd.

Mae Llywodraeth India yn awyddus i wella adnoddau ac ansawdd eu system addysg ar bob lefel a’i nod yw creu 40 miliwn o leoedd newydd mewn prifysgolion ac 11,000 o ysgolion uwchradd newydd erbyn 2020.

Mae’r Athro Riordan yn gobeithio bydd yr ymweliad yn galluogi Cymru i helpu bodloni’r galw cynyddol.

Mae prosiect cydweithio ar-lein newydd Prifysgol Caerdydd yn un o sawl partneriaeth y mae’r Athro Riordan yn gobeithio ei hyrwyddo yn ystod ei ymweliad.

Sefydlwyd Futurelearn gan y Brifysgol Agored (OU) ym mis Rhagfyr 2012. Gan gynnwys y Brifysgol Agored, mae 12 prifysgol yn cydweithio’n rhan ohono er mwyn datblygu cyrsiau ar-lein enfawr ac agored (Mocs). Dyma’r llwyfan MOOC gyntaf yn y DU i gydweithio â nifer o brifysgolion safon uchaf y DU.

Ychwanegodd yr Athro Riordan: "Mae Caerdydd eisoes yn enw rhyngwladol gan fod ganddi gymuned academaidd sy’n cael ei chydnabod am ei bri a’i heffaith ryngwladol. Mae’n bleser gennym fod yn bartneriaid gyda’r Brifysgol Agored fel un o’r prifysgolion cyntaf i ymuno â Futurelearn ac i arwain y sector yng Nghymru.

"Mae’r fenter gyffrous hon yn rhoi cyfle gwirioneddol i gynnig ein profiad addysg o safon yn ehangach, a hynny’n rhad ac am ddim ac yn agored i bawb."

Yn ystod yr ymweliad, bydd cynrychiolwyr yn cwrdd ag amrywiaeth o unigolion blaenllaw ym meysydd diwydiant ac addysg India ac mae’n rhoi cyfle i godi ymwybyddiaeth o Gaerdydd a Chymru.

Dolenni perthnasol:

Masnach a Buddsoddiad y DU (UKTi)

Adran Busnes, Diwydiant a Sgiliau (BIS)

 

Tags