Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwneud gwahaniaeth i ferched

19 Rhagfyr 2011

mother and baby web

Gwella ansawdd gofal i ferched sy’n cael plant a’u teuluoedd yw’r nod yn sgil penodi Athro Bydwreigiaeth newydd yn y Brifysgol.

Bydd yr Athro Billie Hunter yn ymuno ag Ysgol Nyrsio ac Astudiaethau Bydwreigiaeth y Brifysgol a chefnogir y swydd gan Goleg Brenhinol y Bydwragedd (RCM) ac arian cychwynnol gan Lywodraeth Cymru.

Yn rhan o’i swydd, bydd yr Athro Hunter yn datblygu ac yn arwain ymchwil o safon uchel ym maes bydwreigiaeth glinigol fydd yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i fydwreigiaeth yn gyffredinol yn ogystal â merched yng Nghymru a thu hwnt.

Wrth sôn am ei phenodiad, meddai’r Athro Sheila Hunt, Deon a Phennaeth yr Ysgol Nyrsio ac Astudiaethau Bydwreigiaeth: "Rwyf wrth fy modd y bydd yr Athro Hunter yn ymuno â’r Ysgol ac rwyf yn croesawu gweledigaeth, ymroddiad, cydweithrediad a chymorth Coleg Brenhinol y Bydwragedd a Llywodraeth Cymru wrth greu’r swydd hon".

"Mae cael y cyfle i feithrin cysylltiadau cryf gydag ymchwilwyr eraill ym Mhrifysgol Caerdydd yn hanfodol er mwyn datblygu ymchwil lwyddiannus mewn bydwreigiaeth yn y dyfodol. Mae ymchwil mewn bydwreigiaeth ar ei gorau pan ydym yn cydweithio ac mae rhwydwaith gwych o gymorth yng Nghaerdydd ac yng Nghymru. Bydd yr Athro Hunter yn ymuno ag ymchwilwyr sydd ar flaen y gad ym meysydd bydwreigiaeth, obstetreg ac iechyd y cyhoedd a bydd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil newydd fydd yn gwneud gwahaniaeth i ferched a theuluoedd yng Nghymru yn ogystal â ledled y byd."

Ychwanegodd yr Athro Cathy Warwick CBE, Ysgrifennydd Cyffredinol RCM: "Bydd penodi’r Athro Hunter yn sicrhau bod RCM ar flaen y gad ym maes ymchwil gwasanaethau mamolaeth a bydd yn creu cyfleoedd i ymchwilwyr bydwreigiaeth. Rydym wrth ein bodd gyda’r penodiad a gobeithiwn y bydd hyn yn dechrau partneriaeth hir a chynhyrchiol gyda Phrifysgol Caerdydd."

Meddai’r Athro Jean White, Prif Swyddog Nyrsio Llywodraeth Cymru: "Bydd penodi’r Athro Hunter ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi sylfaen gadarn i ymchwil mewn gofal iechyd bydwreigiaeth a mamolaeth yng Nghaerdydd a dylai wella bywydau merched sy’n cael plant yng Nghymru a thu hwnt yn sgil hynny. Rydw i’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi’r swydd hon fydd yn gwneud cymaint o wahaniaeth yn y maes astudio hwn."

Yn ogystal â’r Athro Bydwreigiaeth, Prifysgol Caerdydd yw cartref Athro Nyrsio Coleg Brenhinol y Bydwragedd, sef yr Athro Danny Kelly, a ymunodd â’r Ysgol ym mis Medi 2011.

Mae’r ffaith fod y ddwy swydd yng Nghaerdydd yn dangos ymrwymiad y Brifysgol at gynorthwyo datblygiad parhaus y proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth drwy ymchwil ac addysg o safon uchel.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Nyrsio ac Astudiaethau Bydwreigiaeth

Coleg Brenhinol y Bydwragedd

 

Tags