Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobr newydd i dechnegydd gwyddoniaeth o Brifysgol Caerdydd

18 Ebrill 2013

steven bakerMae Steven Baker o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth wedi ennill Gwobr Technegydd Gwyddorau Ffisegol y Flwyddyn yr Academi Addysg Uwch mewn seremoni a gynhaliwyd neithiwr (17 Ebrill). Cynhaliwyd y gwobrau fel rhan o’r gynhadledd STEM flynyddol (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ym Mhrifysgol Birmingham.

Mae gwobr Steven yn un o Wobrau newydd Technegydd STEM y Flwyddyn gan yr Academi Addysg Uwch. Gofynnwyd i enwebeion ddangos sut mae eu sgiliau, gweithredoedd ac ymarfer da wedi gwella profiad y myfyrwyr a sut maen nhw wedi ymgysylltu a chyfathrebu â staff a myfyrwyr. Mae’r enillwyr yn derbyn £150 a thystysgrif.

Dywedodd Dr Janet De Wilde, Pennaeth STEM yr Academi Addysg Uwch:

"Fel y corff cenedlaethol ar gyfer gwella dysgu ac addysgu mewn addysg uwch, mae’r Academi Addysg Uwch yn cydnabod bod gan dechnegwyr, yn y maes neu yn y labordy, rôl bwysig iawn o ran cefnogi profiad dysgu’r myfyrwyr.

"Hoffwn estyn fy llongyfarchiadau i’r holl enillwyr, ac edrychaf ymlaen at eu cyfarfod yn y gynhadledd."

Mae cynhadledd STEM yr Academi Addysg Uwch yn parhau yn Birmingham heddiw. Mae’r Academi Addysg Uwch yn gorff cenedlaethol ar gyfer dysgu ac addysgu mewn addysg uwch sy’n gweithio gyda phrifysgolion a darparwyr addysg uwch eraill i helpu sicrhau newid mewn dysgu ac addysgu. Mae gweithgareddau’r Academi’n canolbwyntio ar wobrwyo a chydnabod rhagoriaeth mewn addysgu, dod â phobl ac adnoddau at ei gilydd i ymchwilio a rhannu ymarfer gorau, a helpu llunio, gweithredu a dylanwadu ar bolisïau - yn lleol, yn genedlaethol, ac yn rhyngwladol.

Dolenni cysylltiedig

Yr Academi Addysg Uwch

Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

 

Tags

Newyddion Diweddaraf Coleg y Gwyddorau Ffisegol