Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau Arloesedd MediWales 2011

19 Rhagfyr 2011

Judith Hall webYr Athro Judith Hall

Mae dyfais a ddatblygwyd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, ac a wnaed yn Ne Cymru wedi ennill dwy o Wobrau Arloesedd MediWales.

Llwyddodd y System batentedig Clo Hall, a ddyfeisiwyd gan yr Athro Judith Hall, Pennaeth Anaestheteg, Gofal Dwys a Meddygaeth Poen, ac a wnaed gan Flexicare Medical Limited, i ennill Gwobr Partneriaeth gyda’r GIG / Academia, a rhoddwyd Gwobr y GIG Cydweithredu gyda Diwydiant i’r Athro Hall.

MediWales yw Fforwm y Gwyddorau Bywyd yng Nghymru - sef y corff rhwydweithio a chynrychioli i’r sector. Mae Gwobrau Arloesedd MediWales yn cydnabod arloesedd da a rhagoriaeth, ond mae hefyd yn gyfle i rwydweithio a datrys anawsterau sy’n wynebu’r sector.

Datblygwyd y ddyfais i atal rhoi pigiadau drwy’r llwybr anghywir i gleifion. Mae damweiniau o’r fath yn brin, ond gallant fod yn ddifrifol eithriadol. Mae system Clo Hall yn dileu’r posibilrwydd rhoi pigiadau drwy’r llwybr anghywir drwy gyfres o gysylltwyr sydd ond yn gallu cysylltu â’r ffitiad cywir, yn hytrach na’r mecanwaith cloi cyffredin sy’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd.

Disgrifiwyd System Clo Hall gan MediWales fel enghraifft ragorol o’r hyn y gellir ei gyflawni’n gyflym pan fydd cydweithredu rhwng academia, y GIG a diwydiant. Fe wnaeth hefyd gydnabod dyluniad a datblygiad cydweithredol y cysylltwyr na ellir eu cyfnewid.

Clo Hall yw’r unig system sy’n cynnwys amrediad llawn o nodwyddau, chwistrellau, manomedrau a chapiau gwrth-ymyrraeth sy’n diwallu anghenion y farchnad anaestheteg a’r farchnad fferyllol. Mae’r system wedi’i dadorchuddio mewn cyngresi anaesthesia cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae hynny wedi creu galw ledled Ewrop a’r Dwyrain Canol.

Dolenni cysylltiedig

Yr Is-adran Ymchwil a Datblygu Masnachol

Yr Ysgol Feddygaeth