Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

12 Mawrth 2012

Science in the media pic Web

Bydd gwyddonydd o Gaerdydd yn cymryd rhan mewn trafodaeth gyhoeddus yn y Sefydliad Brenhinol yn Llundain am y sylw a roddir i wyddoniaeth yn y cyfryngau.

Bydd Dr Ananyo Bhattacharya, prif olygydd ar-lein Nature; Dr Alice Bell o Goleg Prifysgol Llundain ac Alok Jha, gohebydd gwyddoniaeth y Guardian yn ymuno â Dr Chris Chambers o Ysgol Seicoleg y Brifysgol ar gyfer y digwyddiad hwn a gynhelir heddiw (dydd Mawrth, 13 Mawrth 2012). Bydd Dr Petroc Sumner, Dr Fred Boy a’r Athro Jacky Boivin o’r Ysgol hefyd yn cymryd rhan.

Bydd y drafodaeth yn ystyried sut gellir gwella ansawdd y sylw a roddir i wyddoniaeth ym Mhrydain gan drin a thrafod pynciau fel ‘sut gall gwyddonwyr a newyddiadurwyr ddeall yr hyn sy’n ysgogi a’r pwysau sydd ar y naill a’r llall?’ a ‘beth gall gwyddonwyr ei wneud i wella safon newyddiaduriaeth am wyddoniaeth?’

Dyma oedd barn Dr Chambers am y digwyddiad: "Mae’n bleser ac yn fraint i ni allu cymryd rhan yn y fforwm cyhoeddus hwn. Tra bod Ymchwiliad Leveson yn mynd rhagddo, mae gennym gyfle unigryw i gynnig ffyrdd y gall gwyddonwyr a newyddiadurwyr gydlynu eu hymdrechion i wella ansawdd newyddion am wyddoniaeth ym Mhrydain."

Mae Dr Chambers yn aelod o grŵp ymchwil newydd yn y Brifysgol. Mae’r grŵp yn cynnwys ymchwilwyr o’r Ysgol Seicoleg a’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol sy’n ceisio gwella ansawdd adroddiadau am wyddoniaeth yn y wasg yn ogystal â hybu dealltwriaeth y cyhoedd o wyddoniaeth a gwyddonwyr.

"Bydd InSciOut yn mynd i’r afael â nifer o gwestiynau pwysig am ymchwil, ond ein tasg gyntaf fydd edrych ar gywirdeb y datganiadau i’r wasg yn y prifysgolion Grŵp Russell," ychwanegodd Dr Chambers.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Seicoleg

Sefydliad Brenhinol