Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwrnod Hacio

23 Rhagfyr 2011

Hack Day webRoedd myfyrwyr y flwyddyn gyntaf Henry Hoggard, Joseph Redfern a Geraint Harries yn llawn haeddu’r ail wobr. (Credyd y Llun: Dan Green)

Dangosodd myfyrwyr dawnus o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn digwyddiad Diwrnod Hacio a gynhaliwyd yn ddiweddar, trwy ennill pob gwobr a oedd yn cael ei chynnig ym mhob categori.

Cafodd y digwyddiad a drefnwyd gan Box UK, ei gynnal yn Undeb y Myfyrwyr Caerdydd. Llwyddodd i ddenu codwyr, datblygwyr, dylunwyr a phobl eraill sydd â diddordeb mewn creu pob math o feddalwedd. Thema’r diwrnod oedd 'Er Lles Cymdeithas' a’i nod oedd rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned trwy greu cymwysiadau o ddiddordeb cymdeithasol a allai fod o fudd i ardal leol.

Rhannwyd y cyfranogwyr yn dimau, ac fe gawsant eu hannog i fod mor greadigol ag y bo modd gan ddefnyddio pa bynnag ddata ac offer a oedd ar gael iddynt.

Cafodd y beirniaid Carey Hikes o Box UK, John Greenaway o Is-adran Gwasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Caerdydd, a Jenni Taylor, Golygydd Cynnwys y We o Brifysgol Caerfaddon, i gyd amser caled yn penderfynu ar enillwyr, gyda phob tîm yn cynhyrchu cymwysiadau diddorol ac arloesol.

Llwyddodd tri o fyfyrwyr Doethuriaeth yr Ysgol, sef Matt Williams, Mark Greenwood a Martin Chorley, i gipio’r wobr gyntaf gyda’u cymhwysiad o’r enw 'Gritly', sy’n cyfuno data damweiniau traffig ffordd hanesyddol a gwybodaeth drydar amser gwirioneddol i ddarparu map lleol sy’n dangos pa ffyrdd i’w hosgoi mewn tywydd rhewllyd/gaeafol.

Dangosodd tîm o israddedigion y flwyddyn gyntaf, sef Henry Hoggard, Joseph Redfern a Geraint Harries, y technegau ychwanegol y maent yn eu dysgu yng Nghlwb Cyfrifiaduron yr Ysgol, a daethant yn ail, gan weithio gyda’r datblygwr gwe lleol Warren Seymour i greu 'NoteSlide', sef system hysbysfwrdd ar-lein ar gyfer prifysgolion a chlybiau cymdeithasol.
Aeth gwobr y Datblygwr Unigol Gorau i’r Ysgol hefyd, gyda’r myfyriwr o’r drydedd flwyddyn Tom Hancocks yn cael ei wobrwyo am ei gyfraniad i gymhwysiad gwe holi ac ateb yn seiliedig ar wybodaeth leol.

Dolenni Cysylltiedig

Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd

Box UK