Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sefyllfa Newyddiadurwyr

17 Tachwedd 2011

hacked off pic - web

Bydd panel o arbenigwyr o fyd newyddiaduriaeth, gwleidyddiaeth a’r byd academaidd yn arwain trafodaeth agored yn y Brifysgol er mwyn archwilio beth yw sefyllfa’r cyhoedd, y Llywodraeth a’r wasg yn sgil sgandalau diweddar yn y cyfryngau.

Ar ddydd Iau 24 Tachwedd, bydd yr Ysgol Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn cynnal y digwyddiad Hacked off: Reform, Regulation, Democracy and the Press, a drefnwyd gan y Pwyllgor Cydlynol dros Ddiwygio’r Cyfryngau (CCMR).

Y panelwyr ar gyfer y drafodaeth yw:

Yr Athro Ian Hargreaves, Cadeirydd Economi Digidol yn yr Ysgol Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol ac Ysgol Fusnes Caerdydd a chyn Newyddiadurwr gyda’r Financial Times, rheolydd, a chyfathrebwr gwleidyddol

Bethan Jenkins AC, Llefarydd Plaid Cymru dros y Cyfryngau

Martin Moore, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Safonau’r Cyfryngau a’r ymgyrch Hacked Off

Martin Shipton, Prif Ohebydd y Western Mail

Rob Williams, Is-olygydd ar-lein yr Independent (yn siarad yn bersonol)

Y Cadeirydd am y noson fydd yr Athro Bob Franklin o’r Ysgol Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol.

Rhoddir cyfle i’r rhai sy’n mynychu’r digwyddiad hwn sydd ar ffurf Question Time glywed barn y panelwyr arbenigol cyn ymuno â’r drafodaeth eu hunain.

Bydd y drafodaeth yn mynd i’r afael ac yn ceisio ateb cwestiynau megis: A yw ein gwleidyddion yn rhy gartrefol ynglŷn â barwniaid y papurau newyddion megis y teulu Murdoch; Beth sy’n digwydd pan fydd y wasg yn mynd yn rhy agos at yr heddlu; A ddylai newyddiadurwyr fod yn fwy atebol i’r cyhoedd; A oes gan y rheolydd presennol (y PCC) ddigon o awdurdod i gadw trefn ar y wasg; a beth yw goblygiadau’r sgandal hwn i’r wasg yng Nghymru?

Bydd Hacked Off yn dechrau am 6.00 pm yn Narlithfa Birt Acres, Adeilad Bute gyda derbyniad o flaen llaw o 5.30 pm. Mae’r ddarlith am ddim ond dylai pobl sy’n dymuno mynychu gofrestru eu diddordeb a dod â’r e-docyn gyda nhw ar y noson. Gellir cadw lleoedd yma.

Sefydlwyd Y Pwyllgor Cydlynol dros Ddiwygio'r Cyfryngau (CCMR) yn sgil y sgandal hacio ffonau er mwyn cydlynu gwaith grwpiau eirioli ac ymgyrchwyr sy’n ceisio diogelu budd y cyhoedd yn sgil y sgandal hacio ffonau parhaus ac Ymchwiliad Leveson.

Dolenni perthynol

Yr Ysgol Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Y Pwyllgor Cydlynol Dros Ddiwygio’r Cyfryngau