Skip to content
Skip to navigation menu

English

Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu

12 Ionawr 2012

Haydn Ellis2 Web

Mae gwaith adeiladu Adeilad Hadyn Ellis y Brifysgol yn dod yn ei flaen yn dda ar safle Parc y Maendy.

Dechreuodd BAM Construction eu gwaith fis Medi diwethaf i osod sylfeini’r adeilad fydd yn gartref i gyfleusterau datblygedig rhai o dimau ymchwil blaenllaw’r Brifysgol.

Dechreuodd BAM eu gwaith ar yr is-sylfeini ym mis Hydref. Erbyn hyn, maent wedi gosod dau graen cyfrwy â braich fawr sy’n galluogi’r contractwr i weithio yn ystod misoedd y gaeaf i osod y ffrâm concrid sydd wedi’i atgyfnerthu. Dylai gwaith gorchuddio’r adeilad ddechrau ym mis Mawrth.

Meddai Rheolwr Prosiect BAM Justin Price: ‘Bydd pobl sy’n cerdded heibio’r safle yn sylwi pa mor gyflym y mae’r gwaith yn mynd rhagddo nawr bod y ffrâm yn cael ei osod. Dechreuodd y gwaith adeiladu gyda’r ‘gwaith anweladwy’, sef gwaith ar y tir a’r sylfaen sy’n hanfodol ar gyfer y prosiect ond nid ydyn nhw i’w gweld dros ein muriau gwyrdd ac oren. Bydd hyn yn newid yn gyflym nawr wrth i BAM ddefnyddio dau graen tŵr. Mae un ohonyn nhw’n 35m o uchder a’r llall yn 45m a bydd y rhain yn ein galluogi i osod y ffrâm mewn oddeutu 14 wythnos.’

Meddai’r Athro Tim Wess, Dirprwy Is-ganghellor Ystadau’r Brifysgol: "Mae’r Brifysgol yn falch iawn o weld y cynnydd y mae BAM yn ei wneud yn adeiladu adeilad newydd Hadyn Ellis ar gampws Parc y Maendy. Dyma brosiect tirnod ar gyfer y campws ymchwil rydyn ni’n ei gynllunio ym Mharc y Maendy. Bydd cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer ymchwil y Brifysgol yn yr adeilad newydd. Bydd hyn o les i’r gymuned ehangach, yn enwedig o ran brwydro yn erbyn canser ac afiechydon yr ymennydd."

Yn ôl BAM, sydd â swyddfeydd ar Heol Casnewydd, tua 50 fydd uchafswm nifer y gweithwyr ar y safle wrth godi’r ffrâm, a bydd pob un ohonyn nhw o dde Cymru.

 

Tags