Skip to content
Skip to navigation menu

English

Iechyd ymarferol

24 Mehefin 2011

Healthy living workshopsMyfyriwr meddygol o Gaerdydd, Michael Booth, â disgyblion o Ysgol Gynradd Baden Powell yng Nghaerdydd

Mae plant ysgol ledled de-ddwyrain Cymru yn cael cyfle i ddysgu mwy am y modd y mae bwyd yn teithio trwy eu cyrff, a sut mae eu calonnau’n gweithio, fel rhan o gyfres o weithdai iach rhyngweithiol a drefnwyd ac a gyflwynir gan fyfyrwyr meddygol o Gaerdydd.

Mae’r myfyrwyr meddygol trydedd flwyddyn, Matthew Baldwin, Michael Booth a Mathew Wheeler, yn ymweld ag ysgolion cynradd yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf i roi profiad ymarferol o’r corff dynol i ddisgyblion ym mlynyddoedd 5 a 6.

Mae’r heriau allweddol i ddisgyblion yn cynnwys deall sut mae bwyd yn teithio drwy’r corff a pham y mae gwyddoniaeth mor bwysig i’w hiechyd.

"Mae’r gweithdai hyn yn bosibl oherwydd brwdfrydedd ein myfyrwyr meddygol a pharodrwydd ysgolion i gymryd rhan," yn ôl Vicki Roylance, Uwch Swyddog Ehangu Mynediad, a drefnodd y gweithdai ochr yn ochr â’r myfyrwyr meddygol.

Caiff y plant ysgol gyfle i gael profiad ymarferol o’r corff dynol trwy chwarae â thorsoau rwber, tiwnigau o’r anatomi, a byddant yn cael cyfle i roi cynnig ar ddefnyddio offeryn y meddyg – y stethosgop ffyddlon.

Ychwanegodd Vicki: "Mae pawb ar eu hennill: mae’r ysgolion yn cael cyfle i fyfyrwyr meddygol fynd yno a chyflwyno sesiynau rhyngweithiol sy’n helpu disgyblion â’u dysgu, a gall ein myfyrwyr meddygol rannu eu gwybodaeth a gwella sgiliau cyfathrebu allweddol."

Dolenni: