Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ydy’r WOW ffactor gennych chi?

04 Chwefror 2013

WOW_logo_2013

Mae Prifysgol Caerdydd a Chanolfan Southbank Llundain wedi dod at ei gilydd i gynnig cyfle i bobl ifanc yng Nghymru ddysgu mwy am fenywod a thechnoleg ddigidol.

Mewn cystadleuaeth a lansiwyd heddiw (dydd Gwener 1 Chwefror) mae’r Brifysgol yn rhoi cyfle i 25 o unigolion (dynion a menywod rhwng 18 a 30 oed) fynychu Gŵyl WOW (Women of the World) 2013 sydd i’w chynnal yng Nghanolfan Southbank, lle y byddant yn trafod menywod a thechnoleg ddigidol a dysgu mwy am gyraeddiadau menywod ar draws y byd.

Bydd y rhai a ddewisir yn teithio i’r ŵyl ym mis Mawrth gyda grŵp o fentoriaid ar gyfryngau digidol o Brifysgol Caerdydd a sefydliadau ledled Cymru. Byddant hefyd yn cyfrannu at raglen y digwyddiad drwy rannu eu stori ar flog yr ŵyl.

Ar ôl y digwyddiad, bydd yr unigolion a ddewisir yn gallu cynnal eu cysylltiad â’r rhai hynny sy’n mynychu’r ŵyl drwy ymuno â rhwydwaith mentora anffurfiol drwy Facebook. Nod y rhwydwaith yw cynnig cyfle i bobl rannu syniadau a phrofiadau yn ogystal â mynychu seminarau, digwyddiadau ac anerchiadau.

I fod yn rhan o hwn, sef y cyntaf ymhlith nifer o fentrau sy’n cael eu lansio gan y Brifysgol fel rhan o’i Strategaeth Cyfryngau Chymdeithasol a Digidol, gofynnir i unigolion rannu eu storïau ynglŷn â’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn byw mewn byd digidol.

Dylai’r rhai sydd am gymryd rhan greu stori neu fynegi eu meddyliau mewn ffordd greadigol ynglŷn â sut beth yw ‘Byw mewn Byd Digidol - y Gorffennol, y Presennol neu’r Dyfodol.’ Gallwch gyflwyno eich cais ar unrhyw ffurf ddigidol greadigol, er enghraifft fideo, ffotograffiaeth neu gofnod blog.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol nos Ddydd Gwener 22 Chwefror 2013.

Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno eich cais, ewch i: www.caerdydd.ac.uk/wow2013

Dolenni cysylltiedig

Gŵyl Menywod y Byd

 

Tags