Skip to content
Skip to navigation menu

English

Oes gennych chi'r ffactor WOW?

14 Chwefror 2013

WOW_logo_2013

Mae'r Brifysgol wedi creu partneriaeth â Chanolfan Southbank Llundain i gynnig cyfle i bobl ifanc yng Nghymru ddysgu mwy am ferched a thechnoleg ddigidol.

Trwy gystadleuaeth a lansiwyd yn gynharach y mis hwn, mae'r Brifysgol yn cynnig y cyfle i 25 o unigolion (rhwng 18-30 oed) fynychu Gŵyl ‘Women of the World’ 2013 a gynhelir yng Nghanolfan Southbank, lle byddant yn trafod merched a thechnoleg ddigidol a dysgu am gyflawniadau merched ledled y byd.

Bydd y rhai a ddewisir yn teithio i'r ŵyl ym mis Mawrth gyda grŵp o fentoriaid cyfryngau digidol o Brifysgol Caerdydd a sefydliadau ledled Cymru. Byddant hefyd yn cyfrannu at raglen y digwyddiad drwy rannu eu hanesion ar flog yr ŵyl.

Ar ôl y digwyddiad bydd yr unigolion a ddewiswyd yn gallu cadw mewn cysylltiad ag unigolion eraill sy'n mynychu'r ŵyl drwy rannu rhwydwaith mentora anffurfiol. Nod y rhwydwaith yw cynnig cyfle i bobl rannu syniadau a phrofiadau yn ogystal â mynychu seminarau, digwyddiadau a thrafodaethau.

Dywed Sandra Elliott, Cyfarwyddwr yr Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol: "Rydym wrth ein bodd i weithio ar y fenter unigryw hon gyda Chanolfan Southbank.

"Drwy gynnig y cyfle i bobl ifanc ledled Cymru ddysgu mwy am dechnoleg ddigidol a’r cyfryngau cymdeithasu wrth y sawl sydd wedi sefydlu gyrfaoedd llwyddiannus yn y maes hwn, gobeithiwn y gallwn ysbrydoli dysgu a datblygiadau ar gyfer y dyfodol."

Er mwyn bod yn rhan o'r fenter hon, sef y fenter gyntaf ymhlith nifer a fydd yn cael eu lansio gan y Brifysgol fel rhan o'i Strategaeth Ddigidol a Chyfryngau Cymdeithasu, gofynnir i unigolion rannu eu straeon am yr hyn y mae'n ei olygu i fyw mewn byd digidol.

Dylai ymgeiswyr greu stori neu fynegi eu barn mewn ffordd greadigol 'Byw mewn Byd Digidol - y Gorffennol, y Presennol neu'r Dyfodol'. Gellir cyflwyno'r gwaith  drwy unrhyw ddull digidol a chreadigol er enghraifft fideo, ffotograffiaeth neu flog.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw hanner nos ddydd Gwener 22 Chwefror 2013.   

I gael gwybodaeth bellach ac i gyflwyno eich cais, ewch i: www.cardiff.ac.uk/wow2013

Dolenni perthnasol

Gŵyl Women of the World

 

Tags