Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gŵyl y Gelli

06 Mai 2011

Cydnabyddiaeth: Finn BealesCydnabyddiaeth: Finn Beales

Bydd cynulleidfaoedd yn un o’r gwyliau llenyddol enwocaf yn y byd yn gallu dysgu’n uniongyrchol am rywfaint o ymchwil o safon fyd-eang y Brifysgol.

Bydd pedwar o academyddion o Gaerdydd – sy’n cael eu cydnabod ledled y byd am eu gwaith – yn siarad yng Ngŵyl y Gelli 2011 fel rhan o Gyfres Caerdydd.

Mae’r ŵyl, a gynhelir o 26 Mai – 5 Mehefin, yn denu rhai o’r awduron, gwneuthurwyr ffilmiau, digrifwyr, gwleidyddion a cherddorion mwyaf cyffrous, ymhlith eraill, i ysbrydoli, difyrru ac adlonni.

Eleni, bydd yr Athro John Bisson o’r Ysgol Feddygaeth, Dr Peter Guest o’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, yr Athro Justin Lewis o’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, a Dr Paul Nieuwenhuis o Ysgol Fusnes Caerdydd yn trafod eu meysydd gwaith â chynulleidfaoedd.

Yr archaeolegydd Rhufeinig, Dr Peter Guest, fydd yn rhoi’r sgwrs gyntaf ddydd Gwener 27 Mai am 4pm ar Lwyfan Cymru. Yn The Lost City of the Legion, bydd Dr Guest yn trafod sut y datgelodd archaeolegwyr y Brifysgol faestref o adeiladau coffaol enfawr ar lannau afon Wysg yng Nghaerllion, De Cymru, yn ddiweddar.

Ar 31 Mai, bydd yr Athro John Bisson yn archwilio anhwylder straen wedi trawma mewn cyn filwyr yn ei sgwrs ef, gan herio rhai syniadau eang ynghylch bodolaeth a chyffredinrwydd yr anhwylder. Caiff sgwrs yr Athro Bisson ei chynnal am 11.30am yn Stiwdio Sky Arts.

Newid yn yr hinsawdd a’r cyfryngau yw testun sgwrs yr Athro Justin Lewis ar 2 Mehefin. Bydd y sgwrs yn dechrau am 11.30am ar Lwyfan Oxfam, a bydd yr Athro Lewis yn edrych ar sylw yn y newyddion, rôl hysbysebu a’r modd y mae’r cyfryngau a thelegyfathrebu yn cyfleu’r diwylliant prynu gwastraffus.

Safle Gŵyl y GelliSafle Gŵyl y Gelli

Caiff y sgwrs olaf yng Nghyfres Caerdydd ei rhoi gan Dr Paul Nieuwenhuis ar The Car of the Future. Yn y sgwrs a gynhelir yn Stiwdio Sky Arts am 5.30pm ar 5 Mehefin, bydd Dr Nieuwenhuis yn gofyn a fydd y car yn goroesi y tu hwnt i gyflenwadau olew? Os yw’n llwyddo i oroesi, sut olwg fydd arno?

I archebu tocynnau ar gyfer unrhyw un o’r sgyrsiau hyn ac i wylio ffilm fer am bob siaradwr yn cyflwyno ei bwnc, ewch i http://www.caerdydd.ac.uk/communityengagement/hayfestival/ Trefnwyd Cyfres Caerdydd gan Dîm Ymgysylltu â’r Gymuned Caerdydd. Sefydlwyd Gŵyl y Gelli ym 1987. Caiff ei chynnal am 10 diwrnod bob mis Mai yn nhref y Gelli ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Mae’r prif westeion ar gyfer Gŵyl 2011 yn cynnwys enillwyr gwobr Nobel VS Naipaul, JMG le Clezio, Paul Nurse a Mohammed ElBaradei, yr haneswyr Eric Hobsbawm a Bettany Hughes, y darlledwyr Chris Evans a Jenni Murray, yr actorion Vanessa Redgrave, Ralph Fiennes, a’r awduron Paul Theroux, Linda Grant, Malorie Blackman, Michael Morpurgo a Jacqueline Wilson.

Dolenni perthnasol: