Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gweinidog dros Iechyd yn agor swît radiograffi ‘rithwir’ newydd

28 Tachwedd 2008

Mae swît hyfforddiant ‘rithwir’, o’r radd flaenaf yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd wedi’i hagor yn swyddogol gan Edwina Hart AC, Gweinidog dros Iechyd Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Gwnaeth yr Adran Radiograffi gynnig llwyddiannus am arian gan Gynllun Gwariant Cyfalaf GIG i osod y cyfleusterau Hyfforddiant Radiotherapi Amgylchedd Rhithwir.

Mae’r uned newydd yn caniatáu i fyfyrwyr radiograffi therapiwtig gael profiad ymarferol o ddefnyddio’r peiriannau trin cyflymyddion llinellog mewn amgylchedd diogel, wrth baratoi am hyfforddiant clinigol ac ochr yn ochr ag ef.

Wrth agor yr uned newydd, meddai Mrs Hart: "Rwyf i wrth fy modd i agor yr uned hyfforddiant realiti rithwir arloesol hon, sef y cyfleuster cyntaf o’i fath i staff GIG yng Nghymru. Mae’r uned newydd hon yn rhoi’r profiad i fyfyrwyr o sut byddai gweithio mewn lleoliad clinigol. Bydd yn rhoi cyfleuster i fyfyrwyr radiograffi therapiwtig a fydd yn gwella cyfleoedd hyfforddiant yn fawr a gofal cleifion â chanser yn y pen draw.

"Rwy’n arbennig o falch i weld cydweithio rhyngddisgyblaethol gydag arbenigwyr cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd ac rwy’n disgwyl y bydd hyn yn arwain at archwilio cyfleoedd ar gyfer hyfforddi mathau eraill o staff clinigol ac ar gyfer ymchwil ym maes cynyddol realiti rithwir ac efelychu."

Gan ddilyn y defnyddiwr trwy gyfres o synwyryddion, mae’r offer newydd soffistigedig yn creu amgylchedd ffug, sydd wedyn yn cael ei daflunio ar sgriniau trwy’r feddalwedd gyfrifiadurol. Mae’r myfyriwr sy’n ei ddefnyddio wedi ymgolli ym ‘myd rhithwir’ ystafell driniaeth radiotherapi ac yn gallu gwneud y swyddogaethau arferol yr ymgymerir â nhw wrth baratoi claf ar gyfer eu triniaeth radiotherapi a thasgau cysylltiedig.

Wrth siarad yn ystod yr agoriad swyddogol, meddai Dr Paul Brown, Dirprwy Gyfarwyddwr Radiograffi’r Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd: "Mae’r system ‘realiti rithwir’ yn caniatáu i ryw 20 o fyfyrwyr therapiwtig y flwyddyn gael profiad ymarferol o ddefnyddio’r peiriannau trin cyflymyddion llinellog mewn amgylchedd diogel, wrth baratoi ar gyfer eu hyfforddiant clinigol ac ochr yn ochr ag ef."

"Mae’r cyfleuster newydd, sy’n defnyddio taflunyddion Sony 4K projectors a chamerâu Vicon MX, ac sydd wedi’u cynllunio a’u gosod gan HoloVis Limited, yn ein rhoi o flaen prifysgolion eraill yn y DU o ran ei allu taflunio a’i botensial hyfforddiant ac ymchwil yn y dyfodol. Bellach, bydd ein myfyrwyr yn gallu dysgu cysyniadau pwysig ac ymarfer technegau newydd mewn amgylchedd diogel, lle nad oes modd niweidio’r un myfyriwr na chlaf"