Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y cyntaf ym maes gofal iechyd ar gyfer Prifysgol Caerdydd

09 Ionawr 2009

Mae unig gadeirydd dynodedig y DU sy’n gyfrifol am yrru ymlaen ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth mewn gwella gofal iechyd a gofal cleifion wedi cael ei benodi gan y Brifysgol.

Dr Jonathon Gray yw Cadeirydd Gwella Gofal Iechyd y Brifysgol, cydweithrediad rhwng yr Ysgol Feddygaeth a Chanolfan Iechyd Cymru.

Mae’r swydd newydd yn galluogi’r Brifysgol i wella ei gallu ymchwilio trwy gysylltu’r Ysgolion yn well trwy ddarparu arweiniad, cefnogi polisïau a gwella meddygaeth ar sail tystiolaeth yng Nghymru a ledled y byd.

Yn gwneud sylw ar ei benodiad, meddai’r Athro Gray: "Mae’r Brifysgol eisoes yn ymffrostio rhaglen fawr o ymchwil gofal iechyd, sy’n helpu i ffurfio polisi iechyd y DU a Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn ogystal â gwella gwasanaethau gofal iechyd ar gyfer cleifion. Rwy’n edrych ymlaen yn arbennig at ddatblygu ymchwil gwyddonol gwreiddiol a allai arwain at fentrau newydd i wella gofal iechyd ar gyfer cleifion yng Nghymru."

Gyda mwy nag ugain mlynedd o brofiad ym maes iechyd, mae’r Athro Gray yn arbenigwr blaenllaw mewn gwella gofal iechyd a datblygiad gwasanaethau arloesol.

Yn gyn Gyfarwyddwr Clinigol Gwasanaeth Geneteg Meddygol Cymru Gyfan a Chyfarwyddwr presennol Gwella Gofal Iechyd yng Nghanolfan Iechyd Cymru, cwblhaodd gymrodoriaeth yn yr Athrofa Gwella Gofal Iechyd a Gradd Meistr mewn Iechyd y Cyhoedd o Harvard. Enillodd hefyd Wobr Uwch Arweinydd Meddygol gan Gymdeithas Rheolwyr Meddygol Prydain. Ar hyn o bryd, mae’n gyd-Gyfarwyddwr Ymgyrch 1000 o Fywydau sy’n anelu at wella diogelwch cleifion ac ansawdd gofal iechyd trwy’r GIG yng Nghymru.

Dywedodd yr Athro Christopher Butler, Pennaeth Gofal Cychwynnol ac Iechyd y Cyhoedd, Yr Ysgol Feddygaeth: "Mae’r penodiad strategol hwn yn arwydd o bwysigrwydd gwella gofal iechyd fel disgyblaeth academaidd sy’n tyfu. Mae’r Brifysgol bellach mewn sefyllfa dda i ddatblygu proffil rhyngwladol yn yr arena hon. Mae hefyd yn dangos ymrwymiad eglur a pharhaus y Brifysgol i gyfrannu at wella ansawdd cyflwyno gofal iechyd yng Nghymru, a thu hwnt."

Meddai’r Athro Gareth Williams, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: "Mae penodiad yr Athro Gray yn gam cyntaf pwysig o ran datblygu cronfa wybodaeth fwy cadarn ar gyfer gofal iechyd.

"Mae’r gwasanaethau iechyd yng Nghymru ac ar draws y DU yn mynd i’r afael ag amrywiaeth o heriau anodd, gan gynnwys cyffuriau a thechnolegau newydd, buddion, risgiau a chostau newydd, nifer cynyddol o bobl hŷn angen gofal iechyd a chymdeithasol cymhleth, salwch parhaus sy’n gysylltiedig ag anghydraddoldebau cymdeithasol a phatrymau byw newidiol a materion o ran cyfiawnder, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd. Bydd Jonathon yn gwneud cyfraniad pwysig i ddatblygu ymchwil a all ddatblygu’r ffordd y mae gofal iechyd yn cael ei gyflwyno a helpu i fynd i’r afael â rhai o’r problemau cymhleth hyn."