Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrwyo arloesi iach

30 Ebrill 2010

Innovation Network logo

Cafodd prosiect ar y cyd gan y Brifysgol sydd wedi helpu i ail-greu celloedd ysgyfaint dynol ar gyfer ymchwil i glefydau resbiradol fel asthma ei gydnabod yng Ngwobrau arloesi blynyddol y Brifysgol.

Mae Gwobr Arloesi 2010 yn cydnabod y cydweithio llwyddiannus rhwng yr Ysgol Biowyddorau a Q Chip, un o gwmnïau deillio’r Brifysgol, a ddatblygodd ‘ficro-ysgyfaint’ wrth ddefnyddio meinwe o wastraff dynol yn dilyn llawdriniaethau ysgyfaint a chalon.

Dywedodd Dr Kelly BéruBé, o’r Ysgol Biowyddorau, sy’n arwain yr ymchwil: "Rwyf wrth fy modd fod yr ymchwil a ddatblygwyd gennym wedi cael ei gydnabod fel hyn.

"Mae’r ymchwil hwn,, ar y cyd â Q Chip, wedi’n galluogi i ddatblygu ffordd newydd o dyfu celloedd er mwyn helpu i greu amgylcheddau sy’n debycach i rai’r corff, fel y gallwn greu amodau sy'n cydberthyn i’r canlyniadau y gallem eu disgwyl mewn pobl."

Mae’r datblygiad yn cynnig dewis yn lle cynnal profion ar anifeiliaid. Bydd Cyfarwyddeb Ewropeaidd sy’n dod i rym yn 2013 yn atal cynnal profion ar anifeiliaid a marchnata cynhyrchion a chynhwysion sy’n deillio o hynny.

Ychwanegodd Dr BéruBé: "Mae angen dybryd am ddewisiadau yn lle defnyddio anifeiliaid mewn perthynas â chlefydau anadlu. Fe allai’r ateb newydd gael effaith enfawr nid yn unig ar ymchwil i anhwylderau resbiradol a gwenwyneg resbiradol, ond hefyd ar bob maes ymchwil sydd ag angen modelau realistig sy’n ymwneud ag organau dynol."

O ran Q Chip, mae’r cydweithio wedi parhau yn ei raglen Ymchwil a Datblygu parhaus.

Dywedodd pennaeth Ymchwil a Datblygu Q Chip, Dr Daniel Palmer: "Fel canlyniad i’r prosiect hwn, nawr gall Q Chip gynnig rhaglenni datblygu pwrpasol sy’n addas ar gyfer anghenion penodol cwmnïau eraill sy’n gleientiaid."

Ariannwyd Q Chip, sy’n un o gwmnïau deillio’r Brifysgol, yn ystod y camau cyntaf gan Gronfa Bartneriaeth Caerdydd ac yn ystod ei ddatblygiad cynnar gan Gyllid Cymru, Fusion IP ac eraill.

Mae Gwobrau Arloesi’r Brifysgol, sydd bellach yn eu hunfed flwyddyn ar ddeg, yn gyfle i ddathlu’r cysylltiadau a chydweithio llwyddiannus rhwng y Brifysgol a diwydiant.

Noddir gwobrau 2010 gan Gwmni Cyfreithwyr Geldards, Fusion IP a Chyllid Cymru.