Skip to content
Skip to navigation menu

English

Helpu i oresgyn newyn

09 Ebrill 2013

Cardiff-Foodbank WEB

Bydd staff o Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth y Brifysgol yn helpu codi ymwybyddiaeth o newyn yn y DU drwy gymryd rhan mewn digwyddiad gwthio trolis ledled y wlad.

Bydd y digwyddiad, a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Trussell, sy’n cynnal rhwydwaith o fwy na 300 o fanciau bwyd yn y DU, yn cyrraedd Caerdydd ar ddydd Mercher 10 Ebrill a bydd yn amlygu tlodi bwyd a gwaith banc bwyd Caerdydd.

Bydd tîm y Brifysgol yn ymuno â sefydliadau eraill i orymdeithio trwy ganol Caerdydd er mwyn casglu rhoddion o fwyd ac arian a helpu’r elusen i sefydlu rhagor o fanciau bwyd.

Bob dydd mae pobl yn y DU yn profi newyn am resymau sy’n amrywio o golli swydd i dderbyn bil annisgwyl ar incwm isel. Mae banciau bwyd Ymddiriedolaeth Trussell yn darparu isafswm o dridiau o fwyd i bobl sy’n profi argyfwng yn y DU.

Mae Margaret Roberts, o’r Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth, yn un o aelodau’r tîm: "Yn y cyfnod economaidd anodd hwn i bawb, derbyniodd Banc Bwyd Caerdydd gynnydd o 50% o ran bwyd sydd ei angen yn daer o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd. Mae’r Banc Bwyd yn ddiolchgar bod digon o roddion, gwirfoddolwyr a chyllid ar hyn o bryd i ymdopi â’r galw.".

Mae’r digwyddiad gwthio trolis yn dechrau am 11 am y tu allan i Ganolfan y Capitol yng Nghaerdydd a bydd yn dilyn llwybr sy’n cynnwys y prif strydoedd siopa sydd wedi’u pedestreiddio. Bydd yr Arglwydd Faer yn derbyn yr orymdaith pan fydd yn dychwelyd am 1.30pm.

Dolenni defnyddiol

Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol

Banc Bwyd Caerdydd