Skip to content
Skip to navigation menu

English

Helpu cenedlaethau’r dyfodol

22 Chwefror 2008

Mae prosiect gweledigaethol gwerth sawl miliwn o bunnoedd sydd wedi ei leoli ym Mhrifysgol Caerdydd, sef Biobank Cymru, wedi croesawu'r 10,000fed cyfranogwr i astudio yng Nghymru.

Caerdydd yw’r ganolfan asesu gyntaf i gael ei hagor yng Nghymru, wedi ei lansio yn y Brifysgol gan y Prif Weinidog ym mis Hydref 2007. Mae ymchwilwyr yn yr Ysgol Feddygaeth wedi arwain y ffordd wrth ffurfio’r prosiect cenedlaethol. Mae’r Brifysgol hefyd yn gartref i Ganolfan Adnoddau Cyfranogwyr cenedlaethol y Biobank – llinell ffôn rhad ar gyfer gwybodaeth.

Dywedodd Ms Audrey Hirst o Ddinas Powys ei bod wedi cael ei hysgogi i ymuno â’r prosiect ymchwil iechyd arloesol oherwydd y byddai’n helpu i atal afiechydon difrifol. Dywedodd: "Rwy’n credu’n gryf mewn meddyginiaeth ataliol a hyrwyddo iechyd. Buaswn i’n annog pobl i gymryd rhan. Roedd yn brofiad diddorol iawn i mi; gwnaeth effeithlonrwydd y broses asesu a’r staff a oedd yn ddymunol a ch groesawgar iawn greu argraff arnaf."

Hyd yn hyn, mae mwy na 70,000 o bobl yng Nghymru, Yr Alban a Lloegr wedi ymuno â Biobank y DU. Mae Biobank y DU yn adeiladu adnoddau iechyd cyfoethog ar gyfer gwyddonwyr a meddygon yn y dyfodol i’w helpu i ddeall pam fod rhai pobl yn datblygu afiechydon penodol – megis canser, clefyd y galon, diabetes, dementia ac arthritis – ac nad yw eraill yn gwneud.

Dr John Gallacher, yn adran Epidemioleg, Ystadegau ac Iechyd y Cyhoedd yr Ysgol Feddygaeth yw’r arweinydd academaidd Biobank y DU yng Nghymru. Yn gynharach yr wythnos hon, siaradodd am lwyddiant y prosiect yng Nghymru i gynulleidfa o Aelodau’r Cynulliad ac ymchwilwyr. Y cyfarfod briff hwn yw’r peth diweddaraf mewn cyfres o gyflwyniadau gan arbenigwyr y Brifysgol, wedi eu llunio er mwyn helpu hysbysu ynghylch llunio polisïau yn y Cynulliad.

Dywedodd Dr Gallacher: "Mae yna ffactor teimlad da cryf o gymryd rhan a gwybod eich bod yn cyfrannu at wella iechyd holl genedlaethau’r dyfodol. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl bobl hynny sydd wedi mynd allan o’u ffordd i helpu i wella iechyd cenedlaethau’r dyfodol."

Mae’r ymatebion i lythyrau a oedd yn gwahodd pobl i gymryd rhan wedi bod yn gadarnhaol iawn yng Nghaerdydd – gyda llawer mwy o bobl yn cytuno i gymryd rhan nag a ddisgwyliwyd. Dywedodd Dr Tim Sprosen, Prif Wyddonydd Biobank y DU: "Mae’r ymateb yng Nghaerdydd wedi bod yn ardderchog. Bydd Biobank y DU yn parhau i recriwtio yng Nghaerdydd am y tri mis nesaf."