Skip to content
Skip to navigation menu

English

Helpu Liberia

10 Mawrth 2009

Gallai ennill y teitl Menyw’r Flwyddyn Cymru’ fod wedi rhoi’r cyfle i’r Athro Judith Hall eistedd yn ôl a myfyrio ar ei chyflawniadau fel sylfaenydd yr elusen addysgol, Mothers of Africa. Yn lle hyn, aeth yn syth yn ôl i’r gwaith, gan gynllunio taith i Liberia i noddi dwy fyfyrwraig nyrsio.

Mae un o’r myfyrwyr, Martha Yollain, eisoes wedi cael ei dewis, tra bo recriwtio’n parhau ar gyfer yr ail fyfyriwr. Recriwtiwyd Martha o ysgol nyrsio yn Liberia ac mae’r elusen yn ei noddi i gyflawni hyfforddiant uwch mewn adfywio ac anaesthesia. Heb unrhyw ffynonellau eraill o gyllid ar gael ar gyfer hyfforddiant o’r natur hwn, mae hwn yn gyfle gwerthfawr.

Ar ôl dychwelyd o’r ymweliad 10 diwrnod, dywedodd yr Athro Hall, Pennaeth Anaestheteg a Gofal Dwys yn yr Ysgol Feddygaeth: "Roedd yn daith ysbrydoledig iawn, a ddigwyddodd, gyda diolch yn rhannol, i Fenyw’r Flwyddyn Cymru. Gwnaeth ennill y wobr honno helpu i godi ymwybyddiaeth am waith yr elusen a chawsom lawer o roddion ychwanegol.

"Mae hyn yn ardderchog i ni gan fod yr angen am anesthetyddion yn Liberia mor fawr, fel ein bod ni bellach yn cynllunio gwneud tair taith addysgol y flwyddyn yn lle dwy. Hefyd, mae’r elusen yn ystyried cefnogi creu uned gofal aciwt ar gyfer mamau sy’n ddifrifol sâl neu efallai buddsoddi mewn ambiwlansys ar ffurf beiciau modur i helpu i gael mamau i’r ysbyty’n gynt."

Mae’r Athro Hall wedi bod yn ymwneud yn ddiweddar â nifer o ddigwyddiadau yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (8 Mawrth), dathliad o gyflawniadau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol menywod.

Mewn cydnabyddiaeth o’i chyflawniadau academaidd a gwaith elusennol, gwahoddwyd yr Athro Hall i 10 Stryd Downing hefyd am dderbyniad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda’r Prif Weinidog Gordon Brown.

Roedd hefyd yn brif siaradwr yn ‘Women Through The Ages: A Celebration’, digwyddiad un diwrnod yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd (9 Mawrth 2009) a drefnwyd gan Glymblaid Cenedlaethol Menywod Cymru.

Mae Mothers of Africa yn elusen addysgol a sefydlwyd mewn ymateb i ffigyrau marwolaethau mamau yn Affrica Is-Sahara. Yn Liberia, gwlad â 22 o anesthetyddion yn gweinyddu poblogaeth o dair miliwn ar hyn o bryd, mae’r siawns y bydd menyw yn marw adeg genedigaeth yn un ym mhob 40, ac mae’r tebygolrwydd o farwolaeth yn cynyddu gyda phob beichiogrwydd, gyda risg hyd oes o un ym mhob 16.

Mae gan yr elusen bellach well presenoldeb ar y we yn dilyn lansiad gwefan newydd: www.mothersofafrica.org. Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth am yr elusen, adroddiadau ar deithiau addysgol i Affrica, a manylion am ddigwyddiadau codi arian sydd ar ddod.

Tags