Skip to content
Skip to navigation menu

English

Helpu myfyrwyr i gyrraedd eu graddau

11 Ebrill 2012

Helping students make the gradeweb Web

Mae myfyrwyr TGAU ar draws de-ddwyrain Cymru yn treulio peth o wyliau’r Pasg yn cymryd rhan mewn cwrs adolygu Saesneg deuddydd newydd dan arweiniad y Brifysgol.

Mae’r disgyblion wedi dewis y ganolfan sydd agosaf at eu cartrefi i gymryd rhan mewn sesiynau sy’n anelu at gynorthwyo i wella’u sgiliau iaith Saesneg cyn yr arholiadau yn yr haf. Maent wedi dewis o blith tair canolfan bosibl – Prifysgol Caerdydd, Coleg Gwent yng Nglynebwy, a Phrifysgol Morgannwg.

Mae hyn yn cael ei ariannu gan First Campus, y Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach, a bydd tua 75 o ddisgyblion yn treulio amser yn y Canolfannau yn cymryd rhan mewn gweithdai darllen ac ysgrifennu dan arweiniad athrawon Saesneg cymwysedig. Gyda chefnogaeth gan fyfyrwyr Saesneg presennol o’r prifysgolion, y nod yw hybu hyder, y gobaith o lwyddo yn yr arholiad, a chynnig cyngor, cymorth ac awgrymiadau adolygu hanfodol i’r disgyblion.

Cynhelir y sesiynau Adolygu Iaith Saesneg ochr yn ochr â’r cwrs Adolygu Mathemateg, sy’n cael ei gynnal ers wyth mlynedd i roi cyfle i fathemategwyr ar eu prifiant hogi eu sgiliau allweddol mewn pryd erbyn y sesiwn arholiad TGAU yn yr haf.

Dywedodd Vicki Roylance, yr Uwch Swyddog Ehangu Mynediad: "Mae’n debyg bod cael graddau TGAU da ymysg y camau pwysicaf yng ngyrfa academaidd a bywyd gwaith rhywun ifanc. Mae ennill o leiaf gradd C mewn Mathemateg a Saesneg yn ofynnol ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau addysg uwch ac i lawer o’r proffesiynau.

"Hon yw’r flwyddyn gyntaf i ni gyflwyno adolygu Iaith Saesneg ond mae’n adeiladu ar lwyddiant y cyrsiau adolygu Mathemateg sydd wedi tyfu’n fwyfwy poblogaidd flwyddyn ar ôl blwyddyn."

Ar draws y ddau gwrs, bydd 27 o ysgolion a 180 o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn y sesiynau adolygu eleni.

Ychwanegodd Vicki Roylance: "Rydym yn falch iawn o allu cefnogi’r fenter hon wrth iddi ehangu. Rydym yn ei gweld yn gyfle gwych i’r myfyrwyr gael ychydig o gefnogaeth a chymorth ychwanegol ar adeg sy’n gallu bod yn ddigon straenllyd. Mae’n gyfle hefyd i ddysgu mewn amgylchedd newydd a fydd gobeithio yn eu hysbrydoli ac yn hwb i’w hyder cyn yr arholiadau."

Dolenni cysylltiedig:

Prifysgol i Bawb

 

Tags