Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyrwyr galluog

20 Awst 2009

Students sat in front of Cardiff University main building

Bydd 4,500 o fyfyrwyr newydd eithriadol yn cofrestru gyda’r Brifysgol ar ôl derbyn eu canlyniadau Lefel-A heddiw (20 Awst 2009), gan barhau record Caerdydd o ddenu israddedigion galluog.

Mae mwy o lefydd nag erioed o’r blaen wedi’u cymryd gan fyfyrwyr a enillodd y graddau uchaf yn eu harholiadau Lefel-A a Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru ac ateb y gofynion mynediad ar gyfer y radd o’u dewis yng Nghaerdydd.

Fel rhan o Grŵp Russell o brifysgolion ymchwil blaenllaw, mae Caerdydd yn gyrchfan boblogaidd ar gyfer astudio. Mae amgylchedd addysgu y Brifysgol, sy’n seiliedig ar ymchwil, a’r cyfleusterau lluosfiliwn mwyaf diweddar yn denu myfyrwyr o’r DU a ledled y byd.

Dywedodd Dave Roylance, Pennaeth Recriwtio Israddedigion y Brifysgol: "Mae enw da Caerdydd am ansawdd ei haddysgu a’i lleoliad yn y brifddinas yn golygu ei bod yn un o brifysgolion mwyaf poblogaidd y DU. Eleni cynyddodd y galw am lefydd. Derbyniom dros saith cais am bob lle, gyda chyfanswm cyffredinol o dros 33,000 cais ar gyfer holl raglenni israddedig y Brifysgol."

Dywedodd yr Athro Jonathan Osmond, Dirprwy Is-ganghellor, Addysg a Myfyrwyr: "Mae gofynion mynediad Caerdydd yn llym, sy’n sicrhau ein bod yn derbyn y myfyrwyr gorau sy’n gallu ymdopi â gofynion gradd mewn prifysgol sy’n arwain y byd. Hoffwn longyfarch yr holl ymgeiswyr sydd wedi ennill y graddau yr oeddent eu hangen ar gyfer mynediad, ac edrychwn ymlaen at groesawu’r myfyrwyr newydd addawol hyn i’r Brifysgol ym mis Medi."

Gyda nifer fach o gyrsiau, nifer gyfyngedig iawn o lefydd oedd ar gael mewn meysydd pwnc sydd wedi gweld gostyngiad cenedlaethol mewn niferoedd myfyrwyr Lefel-A. Roedd y Brifysgol yn gallu llenwi’r llefydd hyn ag ymgeiswyr o ansawdd uchel.