Skip to content
Skip to navigation menu

English

Adolygiad o Addysg Uwch

25 Mehefin 2009

Cardiff Campus

Mae Prifysgol Caerdydd wedi croesawu adroddiad cam dau yr wythnos hon o’r Adolygiad o Addysg Uwch Yng Nghymru. Gofynnwyd i’r Grŵp Adolygu adrodd i Lywodraeth Cynulliad Cymru ar rôl a phwrpas y sector addysg uwch yng Nghymru yn y dyfodol.

Mewn datganiad, dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, Dr David Grant:

"Mae Prifysgol Caerdydd yn croesawu’r adroddiad ar gam 2 yr Adolygiad o Addysg Uwch yng Nghymru.

"Mae’r adolygiad yn dweud yn gywir y bydd Addysg Uwch yn chwarae rôl hanfodol o ran tynnu Cymru allan o’r dirwasgiad a sefydlu economi sy’n gystadleuol yn rhyngwladol yn y tymor hirach. Mae Caerdydd ar ei ben ei hun yn ychwanegu £1 biliwn amcangyfrifedig i economi Cymru bob blwyddyn a bwriad y Brifysgol yw adeiladu’n sylweddol ar y ffigur hwnnw. Fodd bynnag, mae’r adroddiad hefyd yn pwysleisio’n gywir bod angen i fuddsoddi yn Addysg Uwch yng Nghymru fod yr un peth a’r buddsoddi mewn rhannau eraill y DU, er mwyn gwireddu’r uchelgeisiau ar gyfer y sector yng Nghymru.

"Mae’r Brifysgol yn fodlon ar bwyslais yr adolygiad ar ymchwil yn ei ddatganiad o ddibenion. Mae’r galw am fwy o adeiladu galluoedd yn cyd-fynd â’n cynlluniau buddsodd ni ein hunain am gyfleusterau ymchwil newydd o ansawdd da. Mae Caerdydd yn arwain o ran sawl achos o weithio ar y cyd â phartneriaid yng Nghymru er mwyn adeiladu’r màs critigol a chystadlu am arian ymchwil yn y DU ac yn rhyngwladol, fel mae’r adolygiad yn awgrymu. Rydym hefyd yn cytuno ei bod yn hanfodol i ddenu ymchwilwyr ôl-raddedig o ansawdd da i Gymru ac adeiladwyd hyn i mewn fel amcan allweddol i strategaeth y Brifysgol."

Tags