Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymrodoriaeth er Anrhydedd

15 Ionawr 2008

Mae Prifysgol Caerdydd wedi dyfarnu cymrodoriaeth er anrhydedd i gyfansoddwr o Wlad Pwyl sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol.

Mae cerddoriaeth yr Athro Henryk Mikołaj Górecki wedi ei disgrifio fel "ymysg y gerddoriaeth fwyaf gwreiddiol i ymddangos yn nhrydedd chwarter yr ugeinfed ganrif" a chafodd y gymrodoriaeth er anrhydedd ei chyflwyno iddo yn gydnabyddiaeth o’i gamp.

Mae gyrfa’r Athro Górecki yn ymestyn dros fwy na 40 mlynedd, yn dyddio o’r cyfnod ar ôl Stalin ganol y 1950au ac yn cynnwys catalog o fwy na 70 o weithiau cydnabyddedig. Daeth ei Drydedd Symffoni (‘Symffoni’r Caneuon Galarus’) ag enwogrwydd byd-eang iddo drwy’r perfformiadau a’r recordiau niferus ohoni. Mae ei idiom gerddorol yn dra gwreiddiol, ond yn tynnu’n aml ar y deunyddiau symlaf boed hynny o ffynonellau gwerin Gwlad Pwyl neu o ffynonellau cysegredig.

Cyflwynwyd yr anrhydedd iddo gan yr Athro Ken Woodhouse, y Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymgysylltu mewn seremoni a gynhaliwyd yng Ngwlad Pwyl (14 Ionawr).

Dywedodd yr Athro Robin Stowell, Pennaeth yr Ysgol Gerddoriaeth: "Mae’r Athro Górecki yn un o ffigyrau mwyaf cerddoriaeth gyfoes ac mae’r gymrodoriaeth er anrhydedd hon yn cydnabod ei arbenigrwydd rhyngwladol fel cyfansoddwr."

"Mae cysylltiadau Górecki gyda Phrifysgol Caerdydd yn gryf, ac yn eu plith y ffaith ei fod yn wrthrych llyfrau arloesol wedi eu hysgrifennu gan staff yng Nghanolfan Ymchwil Cerddoriaeth Canolbarth Ewrop yr Ysgol."

Mynychodd yr Athro Adrian Thomas, sylfaenydd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Cerddoriaeth Canolbarth Ewrop yr Ysgol Gerddoriaeth, yntau y seremoni. Yr Athro Thomas yw awdur ‘Górecki’ (Gwasg Prifysgol Rhydychen 1997), yr astudiaeth hanesyddol a dadansoddol gyntaf ar yr Athro Górecki a Polish Music since Szymanowski (Gwasg Prifysgol Caergrawnt 2005).