Skip to content
Skip to navigation menu

English

Athro Anrhydeddus yn bwrw golwg dros ddatganoli

14 Hydref 2011

Honaray Prof RWJ WebMae’r Athro Richard Wyn Jones wedi croesawu penodiad Paul Silk

Mae Athro Anrhydeddus y Brifysgol, Paul Silk, wedi’i enwi’n gadeirydd comisiwn dyanwadol a fydd yn ystyried yr achos o blaid datganoli pwerau cyllidol i Gymru.

Diben y Comisiwn hwn a gyhoeddwyd gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, fydd pwyso a mesur yr achos o blaid datganoli pwerau cyllidol i’r Cynulliad Cenedlaethol ac argymell newidiadau i wella’r trefniadau cyfansoddiadol presennol.

Croesawyd y penodiad gan yr Athro Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Prifysgol Caerdydd, a ddywedodd: "O ystyried y craffter a’r ddealltwriaeth unigryw sydd gan Paul Silk yn sgil ei brofiad proffesiynol, nid yn unig o ran y Cynulliad Cenedlaethol a San Steffan, ond o ran cyrff deddfu ledled y byd, mae’n ddewis delfrydol i gadeirio’r Comisiwn newydd a phwysig hwn.

"Mae Canolfan Llywodraethiant Prifysgol Caerdydd yn edrych ymlaen at gyfrannu’n gadarnhaol at waith y Comisiwn dros y ddwy flynedd nesaf."

Mae pob un o’r pleidiau gwleidyddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru wedi enwebu un aelod i ymuno â Paul Silk a bydd dau aelod annibynnol arall ar y Comisiwn.

Dyma aelodau’r Comisiwn:

§ Dyfrig John CBE (Cadeirydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality)

§ Yr Athro Noel Lloyd CBE (cyn Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth)

§ Yr Athro Nick Bourne (enwebwyd gan Geidwadwyr Cymru)

§ Sue Essex (enwebwyd gan Lafur Cymru)

§ Rob Humphreys (enwebwyd gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru)

§ Dr Eurfyl ap Gwilym (enwebwyd gan Blaid Cymru)

Meddai Paul Silk: "Roedd cael y cynnig i arwain y Comisiwn hwn yn gryn fraint ac roedd yn anrhydedd gennyf ei dderbyn. Byddaf yn gweithio gyda thîm o gomisiynwyr sydd ag amrywiaeth mor eang o brofiad a gallu, ac rwyf yn hyderus y bydd y wybodaeth hon yn werthfawr dros ben wrth i’r Comisiwn wneud ei waith.

"Mae gan y Comisiwn gylch gorchwyl heriol a chymhleth ac edrychaf ymlaen at weithio gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru mewn modd adeiladol dros y misoedd nesaf. Rydw i eisiau gwrando ac ymgysylltu â phobl ledled Cymru am y materion pwysig hyn wrth gyflawni’r dasg sydd gennym."

Disgwylir i’r Comisiwn gyflwyno adroddiad i Lywodraeth y DU am ei argymhellion yn hydref 2012 ac yn ystod 2013. Mae amodau gorchwyl llawn y Comisiwn i’w gweld yn: www.walesoffice.gov.uk

Dolenni:

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd

Ysgol y Gyfraith