Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydeddu rhagoriaeth

10 Gorffennaf 2010

Mae awdur, cyflwynydd ac actor, seren rygbi rhyngwladol a chyn-bennaeth MI5 ymhlith y rhai a fydd yn cael eu Hanrhydeddu gan y Brifysgol yn ei seremonïau graddio blynyddol (12-16 Gorffennaf).

Bydd Stephen Fry, Martyn Williams a’r Fonesig Eliza Manningham-Buller yn ymuno ag wyth unigolyn blaenllaw arall o feysydd y gyfraith, diwylliant ac iechyd cyhoeddus, ymhlith eraill, i dderbyn Cymrodoriaethau Anrhydeddus.

Rhoddir Cymrodoriaethau Anrhydeddus i unigolion sydd wedi cyflawni rhagoriaeth ryngwladol yn eu maes. Eleni, bydd y Brifysgol hefyd yn cydnabod un o wleidyddion amlycaf Cymru. Bydd Rhodri Morgan yn derbyn Gradd Anrhydedd gyntaf y Brifysgol ac fe’i penodwyd yn Athro Anrhydeddus Nodedig er mwyn helpu i estyn enw da cynyddol y Brifysgol am ymchwil blaenllaw ym maes llywodraethiant a gwleidyddiaeth Cymru.

Bydd dros 7,000 o fyfyrwyr yn graddio yn y seremonïau eleni, a bydd tua 19,000 o bobl yn cael eu croesawu i Gaerdydd ar gyfer y dathliadau. Y digwyddiad yw un o’r mwyaf yng nghalendr y Brifysgol a dyma’r tro cyntaf y bydd Llywydd y Brifysgol, yr Athro Syr Martin Evans – enillydd Gwobr Nobel 2007 am Feddygaeth – yn llywyddu’r seremonïau.

Dyma Gymrodorion Anrhydeddus 2010:

KEITH CLARKE, prif weithredwr Atkins, yr ymgynghoriaeth beirianneg fwyaf yn y Deyrnas Unedig ac un o gwmnïau dylunio mwyaf y byd.

REBECCA EVANS, artist sydd wedi ennill gwobr Grammy, ac sydd wedi recordio’n helaeth ac wedi sefydlu gyrfa operatig amlwg ledled y byd.

STEPHEN FRY, cyflwynydd, actor ac awdur sydd wedi ysgrifennu pedair nofel a wnaeth werthu’n helaeth ac ennill gwobrau niferus.

YR ATHRO PAUL HARRIS, seicolegydd datblygiadol sy’n enwog ledled y byd, ac sydd â diddordebau yn natblygiad gwybyddiaeth, emosiwn a dychymyg.

SYR NICHOLAS KENYON, Rheolwr Gyfarwyddwr Canolfan y Barbican sy’n ysgrifennu ac yn darlithio ar y celfyddydau, gan gyhoeddi llyfrau ar Mozart, Simon Rattle, Cerddorfa Symffoni’r BBC a cherddoriaeth gynnar.

Y FONESIG ELIZA MANNINGHAM-BULLER a fu’n bennaeth ar MI5 o 2002 tan 2007, gan arwain y sefydliad drwy newid sylweddol yn sgil digwyddiadau 9/11.

SYR DAVID McMURTRY, Cadeirydd a Phrif Weithredwr, gynt yn Ddirprwy Brif Ddylunydd a Phennaeth Cynorthwyol Dylunio Peiriannau yn Rolls-Royce plc.

MICHAEL MORITZ, Aelod Rheoli Sequoia Capital sydd wedi gwasanaethu ar fyrddau cwmnïau amrywiol o’u cychwyn cyntaf i’w hymddangosiad yn gwmnïau byd eang, sy’n cael eu masnachu’n gyhoeddus.

DAVID SELIGMAN OBE, ymgynghorydd ar gyfraith fasnachol gyda Capital Law LLP a chyn-gynghorydd Dinas Caerdydd.

MARTYN WILLIAMS, un o chwaraewyr rygbi’r undeb mwyaf cydnabyddedig a llwyddiannus erioed ym Mhrydain, sy’n cael ei ystyried yn helaeth yn un o flaenasgellwyr ochr agored gorau’r byd.

DR RON ZIMMERN, Cadeirydd y Sefydliad Genomeg ac Iechyd y Boblogaeth, olynydd Uned Geneteg Iechyd y Cyhoedd a sefydlwyd ganddo yng Nghaergrawnt ym Mehefin 1997.

Tags