Skip to content
Skip to navigation menu

English

nrhydeddu “un o epidemologwyr mwyaf y byd”

09 Mai 2008

Mae Prif Weinidog Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhodri Morgan wedi croesawi penderfyniad Prifysgol Caerdydd i greu’r Gadair Cochrane mewn Iechyd Cyhoeddus gyntaf.

Disgrifiodd y Prif Weinidog Rhodri Morgan y newyddion fel "cyhoeddiad arbennig, nid yn unig i addysg feddygol ond ar gyfer addysg ac iechyd yn gyffredinol trwy Gymru a’r tu hwnt."

Mae’r penodiad ymchwil newydd pwysig hwn yn ganlyniad i bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a’r buddsoddwr, Mr Gerard Walsh.

Croesawodd y Prif Weinidog Rhodri Morgan "gyfraniad sylweddol Gerard Walsh i faes iechyd cyhoeddus drwy wneud hyn oll yn bosib."

Ychwanegodd: "Mae’r Gadair yn anrhydeddu un o epidemolegwyr mwyaf y byd a ffigur pwysig iawn ym meddygaeth Cymru, Prydain a’r byd, ac mae ei waith arloesol yng Nghymru wedi ei alluogi i sefydlu egwyddor yr hap-brawf. Yr hap-brawf sy’n cynnig y seiliau cywir ar gyfer gwerthuso holl ddatblygiadau arloesol meddygaeth fodern.

"Nawr bydd ei gyfraniad sylweddol i feddygaeth ac iechyd cyhoeddus yn cael ei anrhydeddu’n briodol trwy’r Gadair hon. Bydd yn rhyngddisgyblaethol ac yn ceisio cysylltu’r gwyddorau cymdeithasol, meddygaeth a deintyddiaeth trwy ddatblygiadau cyffrous newydd."

Dyma’r swydd broffeswrol gyntaf yn enw Cochrane o fewn Prifysgol ym Mhrydain ac mae’n adlewyrchu’r cysylltiadau cryf rhwng y Brifysgol ac Archie Cochrane, a weithiodd yn y rhag-rhedegydd i Ysgol Feddygaeth Caerdydd ac a wnaeth rhan helaeth o’i waith ymchwil arloesol yng Nghymoedd De Cymru.

Mae sicrhau’r ariannu i’r Gadair yn un o uchafbwyntiau mwyaf blwyddyn dathlu’r Brifysgol yn 125 oed.

Dechreuodd chwilio byd-eang er mwyn dod o hyd i academydd blaenllaw gall gymryd Cadair Iechyd Gyhoeddus Cochrane, penodiad proffeswrol a gaiff effaith ryngwladol ar bolisi gofal iechyd ac iechyd gyhoeddus.