Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydeddu staff a myfyrwyr y Brifysgol yn Eisteddfod 2008

12 Awst 2008

Myfyrwraig o Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg yn Ysgol y Gymraeg yw’r pumed person ar hugain i ennill cystadleuaeth Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn – mewn seremoni wobrwyo flynyddol a noddir gan y Ganolfan.

Mae Madison Tazu, sy’n 22 oed ac yn weithwraig gymdeithasol yng Nghaerdydd, wedi bod yn dysgu Cymraeg trwy gyrsiau iaith llwybr carlam Wlpan er mis Medi, a dyfarnwyd y teitl pwysig iddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni mewn seremoni yng Nghastell Caerdydd.

Mae cystadleuaeth Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn yn un o uchafbwyntiau’r Eisteddfod Genedlaethol. Dyfernir y wobr nid yn unig am gyflawniadau pobl wrth ddysgu’r iaith ond hefyd am eu cyfraniad at fywyd lleol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Madison yn dilyn y cwrs Haf ar hyn o bryd ar ôl astudio cwrs Wlpan yn ystod y flwyddyn flaenorol. Fe’i magwyd ar fferm ger Aberteifi gyda’i theulu Gwyddelig, ac fe gafodd ei hysbrydoli trwy deithio dramor a daeth yn benderfynol i ddychwelyd adref er mwyn dysgu’r iaith Gymraeg ac am ddiwylliant Cymru a chryfhau ei hunaniaeth Gymreig. Deng mis yn unig yn ddiweddarach, enillodd Madison y wobr yn erbyn tri chystadleuydd addawol arall. Mae hi bellach yn gobeithio dysgu Sbaeneg a mynd i Batagonia i helpu mewn Ysgolion Cymraeg.

Mae tua 2,000 o oedolion yn dysgu Cymraeg trwy Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg bob blwyddyn.

Dywedodd Rachel Heath-Davies, Cyfarwyddwr y Ganolfan: "Rydyn ni’n falch iawn o gyflawniadau Madison. Dim ond ers 10 mis mae hi wedi bod yn dysgu Cymraeg, ac mae hyn yn dangos yn glir bod y ffordd rydyn ni’n addysgu Cymraeg yn gweithio. Noddodd y Ganolfan y seremoni yng Nghastell Caerdydd a’r tlws, yn ogystal â Maes D, yr adran ddynodedig ar Faes yr Eisteddfod ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Rydyn ni’n credu y dylai’r ymroddiad a’r ymdrech a ddangosodd ein dysgwyr yn ystod y flwyddyn gael eu cydnabod a’u dathlu’n briodol."

Yn ystod yr Eisteddfod, cafodd Cymrawd Anrhydeddus Prifysgol Caerdydd Syr Emyr Jones Parry ac uwch ddarlithydd Ysgol y Gymraeg, Dr E Wyn James a’r Athro John Gwynfor Jones o’r Ysgol Hanes ac Archaeoleg, eu derbyn i Orsedd fawreddog y Beirdd. Bod yn aelod o Orsedd y Beirdd yw anrhydedd mwyaf yr ŵyl flynyddol, a dyfernir aelodaeth i’r rheiny yr ystyrir eu bod wedi gwneud cyfraniad arwyddocaol i ddiwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg.

I ddathlu ei Phen-blwydd yn 125 oed, roedd y Brifysgol yn fwy amlwg nag erioed o’r blaen yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Cliciwch yma i weld lluniau o bafiliwn a gweithgareddau’r Brifysgol.