Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hot Shots 2011

04 Awst 2011

basketball - web

Mae’r Brifysgol yn rhoi’r cyfle i blant lleol gadw’n brysur ac yn ddiddan yn ystod gwyliau’r ysgol.

Cynhelir Gwersyllodd Gweithgareddau Hot Shots ym Mhentref Hyfforddiant Chwaraeon y Brifysgol ac maent yn cyfuno chwaraeon, chwarae, celf a chrefft mewn rhaglen llawn hwyl i blant 8-14 oed. Maent yn cynnig rhywle diogel lle gall plant gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau. Bydd staff cymwys a phrofiadol wrth law i gynorthwyo’r plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n addas o ran oed, gan edrych yn benodol ar ddatblygiad personol a rhyngweithio ag eraill.

Meddai Rheolwraig y Ganolfan, Gwyneth Sheehan: "Rydym am gynnig gwersyll fforddiadwy sy’n cynnwys pob plentyn. Mae gwersylloedd yn aml yn canolbwyntio ar naill ai chwaraeon neu gelfyddydau, ond roeddem eisiau creu amgylchedd sy’n galluogi plant i ddefnyddio ein cyfleusterau a mwynhau pob math o adloniant yn ystod gwyliau’r haf.

"Roedd y flwyddyn gyntaf yn llwyddiant ysgubol a, gyda lwc, bydd hyn yn parhau yn 2011 a thu hwnt."

Cynhelir Gwersylloedd Gweithgareddau Hot Shots bob diwrnod o ddydd Llun i ddydd Gwener (ar wahân i wyliau cyhoeddus) tan ddydd Gwener, 2 Medi 2011. Mae prisiau’n dechrau ar £25 y diwrnod a chewch gadw lle drwy ffonio 029 20874675 neu fynd i www.caerdydd.ac.uk/sport.

Mae’r Pentref Hyfforddiant Chwaraeon ar Gampws Talybont. Mae ei gyfleusterau’n cynnwys maes ag wyneb 3G a gymeradwyir gan yr IRB a FIFA.

Bydd gweithgareddau chwaraeon y gwersylloedd yn cynnwys badminton, pêl fasged, criced, pêl-droed, pêl-rwyd, tennis, tennis bwrdd, rygbi bach, rownderi, pêl foli, osgoi’r bêl ac athletau. Bydd gweithgareddau eraill yn cynnwys celf a chrefft, helfâu trysor a llawer rhagor.

Dolenni cysylltiedig:

 

Tags