Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb i ymchwil yn sgil cydweithrediad â de-orllewin Lloegr

24 Ionawr 2013

Main building

Bydd cydweithrediad newydd â thri o brifysgolion ymchwil ddwys blaenllaw de-orllewin Lloegr yn creu ‘màs critigol o wybodaeth’ a helpu Caerdydd a Chymru ‘i gystadlu’n well am fwy o incwm ymchwil’ yn ôl yr Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan.

Maent yn cael eu hadnabod fel y GW4 (Great Western Four) ac wedi’u henwi ar ôl y brif reilffordd sy’n cysylltu’r pedwar partner. Mae’r cydweithrediad yn dod â Chaerdydd a phrifysgolion Caerfaddon, Bryste a Chaerwysg at ei gilydd.

Bydd y prifysgolion yn ceisio gweithio ar draws pob gweithgaredd academaidd yn cyflwyno mwy o gyfleoedd i gydweithio mewn meysydd cyffredin o ymchwil ac isadeiledd ymchwil, adnoddau a chyllid, buddsoddiad cyfalaf ar y cyd, hyfforddiant doethurol ac apwyntiadau staff ar y cyd.

Dywedodd yr Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan, "Rydym eisiau gwella ymchwil flaenllaw ac enw da Caerdydd trwy greu màs critigol o ragoriaeth ymchwil gyda phrifysgolion eraill yn y DU. Mewn sector addysg uwch cystadleuol, mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd newydd i Gymru gystadlu am incwm ymchwil.

"Bydd cydweithio â phrifysgolion eraill Grŵp Russell a phrifysgolion ymchwil ddwys, yn ein helpu i lwyddo mewn ymchwil a mynd i’r afael â rhai o heriau ymchwil mwyaf cymdeithas.

"Mae màs critigol yn allweddol i lwyddiant a bydd rhagoriaeth ymchwil gyfunol Caerfaddon, Bryste a Chaerwysg yn rhoi elfen newydd a chystadleuol i Gaerdydd - a Chymru - a fydd yn ein gosod ar y blaen, nid yn unig yn y DU, ond yn rhyngwladol."

Y prif amcan yw adeiladu màs ymchwil a chyflawni ymchwil a fydd yn mynd i’r afael â heriau cymdeithasol allweddol, gwella gallu ymchwil, a’r gallu i sicrhau canlyniadau o fuddsoddiadau.

Bydd hefyd yn helpu i ddatblygu profiad y myfyriwr. Rydym eisiau defnyddio’r cydweithrediad i gryfhau ansawdd y profiad addysgol sy’n cael ei gynnig i fyfyrwyr - trwy archwilio cyfleoedd ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil rhwng sefydliadau, rhannu hyfforddiant PhD a hyfforddiant doethurol ar y cyd.

Yn rhyngwladol, bydd hefyd yn helpu i roi Prifysgol Caerdydd - a Chymru - ar fap y byd. Bydd y cydweithrediad yn gweithio i ddatblygu partneriaethau rhyngwladol cysylltiedig ledled y byd a fydd yn galluogi’r pedair prifysgol i gael presenoldeb byd-eang ar raddfa fwy.

Bydd y cydweithrediad newydd yn gweithio ochr yn ochr â chydweithrediadau presennol rhwng Caerdydd a phrifysgolion eraill Cymru.

Fel aelod allweddol o Grŵp Dydd Gŵyl Dewi o Brifysgolion Cymru, mae’r Grŵp yn dod â Chaerdydd ochr yn ochr ag Aberystwyth, Bangor, Morgannwg ac Abertawe i weithio ar brosiectau ar y cyd.

Dywedodd yr Athro Riordan, "Rydym eisiau gwella arbenigedd ymchwil Cymru trwy greu màs critigol o arbenigedd gyda phrifysgolion ymchwil ddwys eraill.

"Fel yr unig Brifysgol Grŵp Russell yng Nghymru, mae’n naturiol edrych ar brifysgolion  Grŵp Russell a  phrifysgolion blaenllaw eraill ar ein carreg drws. Lluniwyd y cydweithrediad hwn i hybu’r gallu ymchwil yng Nghymru a de-orllewin Lloegr.

"Mewn marchnad fwyfwy cystadleuol ar gyfer myfyrwyr ac incwm ymchwil, mae cael màs critigol o ragoriaeth ymchwil yn hanfodol.

"Mewn rhai meysydd, mae’r rhagoriaeth ymchwil gyfunol o ganlyniad i ni’n gweithio gyda’n gilydd yn cynnig cydweithrediad pwerus i gystadlu am incwm ymchwil a hybu presenoldeb Cymru yn rhyngwladol."

Dolenni cysylltiedig

Prifysgol Caerfaddon

Prifysgol Bryste

Prifysgol Caerwysg