Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb ymchwil i ddatganoli

01 Mawrth 2012

Research boost for devolution Web

Mae un o wyddonwyr gwleidyddol amlycaf Cymru wedi ymuno â Chanolfan Llywodraethiant Cymru y Brifysgol i roi hwb pellach i ymchwil i ddatganoli yng Nghymru.

Mae’r Athro Roger Scully yn ymuno â Chanolfan Llywodraethiant Cymru y Brifysgol i adnewyddu ac ymestyn cydweithrediadau ymchwil gyda’r Cyfarwyddwr presennol a’i gyd- wyddonydd gwleidyddol blaenllaw yng Nghymru, yr Athro Richard Wyn Jones.

Yr Athro Scully yw cydawdur Wales Says Yes: Devolution and the 2011 Welsh Referendum, sy’n cael ei gyhoeddi heddiw (dydd Iau 1 Mawrth 2012).

Ef yntau oedd Cyd-gyfarwyddwr Astudiaeth Refferendwm Cymru 2011 ac Astudiaeth Etholiad Cymru 2011. Mae’n Academydd o Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol ac yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

CLlC yw canolfan ymchwil allweddol y Brifysgol sy’n cynnal ymchwil i bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach y DU ac Ewrop o lywodraethu tiriogaethol.

Caiff y Ganolfan ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith, Caerdydd, a’r Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth, ac mae’n cydweithredu ag academyddion o bob rhan o’r Brifysgol.

Mae CLlC yn mwynhau cysylltiadau ffurfiol â Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) a’r Sefydliad Materion Cymreig (IWA), ac mae’n cynnal perthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ar draws Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a thu hwnt.

Gan groesawu ei benodiad, meddai Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru, yr Athro Richard Wyn Jones: "Rwy’n falch tu hwnt bod Roger yn ymuno â staff Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd.

"Heb os, mae’n un o wyddonwyr gwleidyddol gorau ei genhedlaeth; arbenigwr sydd wedi ei gydnabod yn rhyngwladol ar Senedd Ewrop, ynghyd ag awdurdod ar wleidyddiaeth y DU yn dilyn datganoli.

"Hefyd, mae’n athro gwych y mae ei ddarlithoedd a’i seminarau wedi ysbrydoli myfyrwyr lu. Mae ei ddyfodiad i Gaerdydd yn dystiolaeth sy’n pwysleisio ein hymrwymiad, fel Prifysgol fwyaf blaenllaw Cymru, i astudio sefydliadau gwleidyddol ein gwlad."

Fe’i ganed ac fe’i magwyd yn Luton, a’i addysgu ym Mhrifysgolion Lancaster ac Ohio State, a bu’n darlithio ym Mhrifysgol Brunel cyn ymuno â Phrifysgol Aberystwyth yn 2000.

Mae ei ymchwil yn archwilio sefydliadau ac ymarferion cynrychiolaeth wleidyddol. Mae’n awdur Becoming Europeans? Attitudes, Behaviour and Socialisation in the European Parliament ac yn gyd-awdur Representing Europe’s Citizens? Electoral Institutions and the Failure of Parliamentary Representation.

Hefyd, mae ei waith wedi cael ei gyhoeddi mewn nifer o gyfnodolion rhyngwladol blaenllaw ac mae wedi derbyn nifer o grantiau ymchwil mawr oddi wrth y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Dolenni cysylltiedig

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth

Ysgol y Gyfraith, Caerdydd

Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD)

Y Sefydliad Materion Cymreig (IWA)