Skip to content
Skip to navigation menu

English

Her i-Solve

04 Awst 2011

isolveTestun ar gyfer y llun: Rhes gefn - Ataul Chowdhury Rhes flaen Ch - Dd - Raji Ramakrishnan, Jitka Soukupova, Sabbir Ahmed, Muhammad Khan, Yun Zheng, yr Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-ganghellor Ymgysylltu a Rhyngwladol.

Mae entrepreneuriaid y dyfodol wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth i bawb yn y Brifysgol i amlygu cyfleoedd masnachol ar gyfer technolegau mae ymchwilwyr Caerdydd yn eu datblygu.

Bu myfyrwyr ôl-raddedig a staff ymchwil o amrywiaeth o ysgolion academaidd yn defnyddio eu dyfeisgarwch a’u harloesedd yn her i-Solve 2011. Tîm Gwrth-Ganser oedd yn fuddugol am eu hargymhellion i werthu therapi biolegol y mae’r Ysgol Feddygaeth yn ei ddatblygu.

Roedd y tîm yn cynnwys myfyrwyr israddedig o Ysgol Fusnes Caerdydd ac Ysgol y Biowyddorau, a gofynnwyd iddynt archwilio ac argymell dulliau o werthu therapi sy’n seiliedig ar ysgogi celloedd imiwnedd y claf i ymosod ar gelloedd canser.

Ar ôl paratoi am sawl wythnos, oedd yn cynnwys cael siaradwyr allanol a mentora gan staff y Brifysgol, cwestiynwyd y cystadleuwyr gan bedwar beirniad allanol mewn sefyllfa debyg i raglen Dragons’ Den. Canmolwyd y tîm buddugol am roi cyflwyniad proffesiynol, addysgiadol a chreadigol oedd yn dangos hyder a gallu ym maes busnes.

Meddai Karen O’Rourke, cydlynydd y fenter: "Roedd gan y Tîm Gwrth-Ganser argymhellion hynod ddiddorol a deallus ac roeddent yn gallu cyfiawnhau eu penderfyniadau’n llawn. Roedd y myfyrwyr yn gallu ymdopi â chwestiynau anodd y beirniaid ac roedd pob aelod yn ymddangos yn wybodus ac yn frwdfrydig."

Ataul Chowdhury, Jitka Soukupova, Sabbir Ahmed, Muhammad Ajmal Khan, Raji Ramakrishnan a Yun Zheng oedd aelodau’r tîm.

Denodd cystadleuaeth i-Solve eleni dros 25 o fyfyrwyr ôl-raddedig a staff ymchwil ledled y Brifysgol a greodd dri thîm prosiect rhyngddisgyblaeth. Disgwyliwyd i bob tîm ymchwilio a chreu strategaeth ar gyfer gwerthu gyda chymorth Prif Ymchwilydd ac o dan oruchwyliaeth mentor o’r diwydiant. Fe’i harweiniwyd gan Fenter Myfyrwyr sy’n rhan o’r Is-adran Ymchwil a Datblygiad Masnachol.

Mae cystadleuaeth i-Solve Caerdydd yn seiliedig ar raglenni i-Teams Prifysgol Caergrawnt ac MIT. Golyga hyn mai Caerdydd yw’r brifysgol gyntaf yn y DU ar ôl Prifysgol Caergrawnt i lansio rhaglen i-Timau.

Ychwanegodd Karen O’Rourke: "Nid gêm na dynwarediad busnes yw hwn – mae’n gyfle i gael effaith wirioneddol ar brosiect yn y byd go iawn ac felly’n gyfle cyffrous a heriol i bawb sy’n cymryd rhan."

Dolenni cysylltiedig