Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwella amodau gwaith rhyngwladol

24 Ionawr 2011

Office workers

Mae rhai o arbenigwyr busnes mwyaf blaenllaw y Brifysgol wedi cytuno i helpu i wella a hyrwyddo amodau gwaith gwell i weithwyr ledled y byd.

Mae’r Brifysgol wedi ymuno ag un o’r sefydliadau llafur mwyaf yn y byd i geisio darparu amodau gweddus yn y gweithle i weithwyr yn y sectorau diwydiannol, gwasanaeth a morwrol ledled y byd.

Mae Ysgol Fusnes Caerdydd wedi llofnodi cytundeb unigryw â’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) – a fydd yn gweld arbenigwyr o Gaerdydd yn cynnig cyngor ar hyrwyddo ac ymestyn amodau gwaith gwell.

Fel rhan o’r cytundeb newydd, bydd Ysgol Fusnes Caerdydd yn gweithio ochr yn ochr ag ILO i hyrwyddo safonau gwaith gweddus sy’n benodol i’r sector ac i ddatblygu offer ymchwil newydd sy’n benodol i’r sector a luniwyd i symud y dimensiwn cymdeithasol a llafur ymlaen yn y sectorau diwydiannol, gwasanaethau a morwrol.

Dywedodd yr Athro George Boyne, Deon Ysgol Fusnes Caerdydd: "Mae gan ILO draddodiad hir ac uchel ei barch o hyrwyddo cyfleoedd am waith gweddus a chynhyrchiol, mewn amodau o ryddid, cyfiawnder, diogelwch ac urddas dynol ledled y byd.

"Mae’r cytundeb hwn yn cydnabod arbenigedd Ysgol Fusnes Caerdydd yng nghyfrifoldebau cymdeithasol sefydliadau, a bydd yn ein caniatáu i roi ein gwybodaeth arbenigol er mwyn helpu hyrwyddo safonau gwaith gweddus sy’n benodol i’r sector."

Y cytundeb hwn yw un o’r cyntaf mewn sefydlu rhwydwaith sefydliadol sy’n cynnwys prifysgolion a sefydliadau arbenigol sydd wedi’u cysylltu â phartneriaid cymdeithasol, rhwydweithiau ymchwil ac academyddion.

Bydd y rhwydwaith yn helpu gwella gallu ILO i ddarparu cymorth technegol a chasglu a lledaenu gwybodaeth benodol mewn modd sydd wedi’i dargedu, ac ymestyn allgymorth yr agenda gwaith gweddus ar yr un pryd.

Ychwanegodd yr Athro Boyne: "Bydd y cytundeb yn ein galluogi i gyfnewid gwybodaeth ac yn caniatáu i ILO a Phrifysgol Caerdydd gynnal rhaglenni ar y cyd ar ystyriaethau allweddol perthnasol yn y gwahanol sectorau diwydiannol, gwasanaethau a morwrol.

"Yn ogystal â hynny, bydd gwefannau unigol ILO a Phrifysgol Caerdydd wedi’u cysylltu i feithrin yr arfer o rannu data a ffynonellau gwybodaeth, gan gynnwys llyfrgelloedd."

Llofnodwyd y cytundeb gan Ms Elizabeth Tinoco, Cyfarwyddwr yr Adran Gweithgareddau Sectoraidd, ar ran ILO a chan yr Athro George Boyne, Deon Ysgol Fusnes Caerdydd.

Dolenni:

Tags