Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwella gofal pobl hŷn mewn ysbytai

02 Rhagfyr 2011

1111.30Dignity_ntreharne001 Web(o’r ochr chwith i’r dde) yr Athro Michael Calnan, Dr Jocelyn Cornwell, yr Athro David Oliver (yn eistedd), Simon Read (Cesagen), Jill Byrne, Peter Tyndall, Ruth Marks, yr Athro Tony Bayer, (yn eistedd, yr Ysgol Meddygaeth) Meirion Hughes a Dr Win Tadd

Roedd gweithredu er mwyn mynd i’r afael â safonau gofal pobl hŷn mewn ysbytai, sydd weithiau’n ddychrynllyd, yn flaenoriaeth mewn cynhadledd uwch o dan ofal y Brifysgol.

Bu pobl flaenllaw o blith grwpiau nyrsys, rheolwyr ysbytai, gwneuthurwyr polisïau a phobl hŷn yn trafod darganfyddiadau'r adroddiad ymchwil Urddas wrth Ymarfer a gyhoeddwyd yn ddiweddar - a datrysiadau i’r problemau a ganfuwyd.

Bu’r astudiaeth yn archwilio gofal urddasol i bobl hŷn mewn wardiau aciwt y GIG yng Nghymru a Lloegr a chanfuwyd safonau amrywiol iawn.

Bu awduron yr astudiaeth, Dr Win Tadd o’r Ganolfan ar gyfer yr Agweddau Economaidd a Chymdeithasol ar Enomeg (Cesagen) yng Nghaerdydd a’r Athro Michael Calnan o Brifysgol Caint, yn cyflwyno’u darganfyddiadau a oedd yn cynnwys:

· Wardiau wedi’u cynllunio’n wael a oedd yn creu dryswch ac yn anhygyrch

· Pryder ynglŷn â chleifion cyfagos o ryw gwahanol

· Staff wedi digalonni a oedd hefyd heb sgiliau digonol i ofalu

· Cleifion yn cael eu symud yn aml i gwrdd â blaenoriaethau cyfundrefnol

· Diflastod oherwydd diffyg mannau a gweithgareddau cymunedol

Roedd y siaradwyr eraill yn cynnwys yr Athro David Oliver, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Clinigol Lloegr ar gyfer Gwasanaethau Pobl Hŷn. Siaradodd Ruth Marks, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, am brofiadau’r person hŷn yn benodol yn ysbytai Cymru. Rhoddodd Meirion Hughes, un o ymddiriedolwyr Age Cymru, safbwynt o'i brofiad ei hun fel defnyddiwr gwasanaethau. Siaradodd Jill Byrne, Cyfarwyddwr Nyrsio yn Ymddiriedolaeth Sefydliad GIG Ysbytai Prifysgol Aintree, am y strategaethau sy’n cael eu gweithredu i sicrhau bod cleifion yn cael eu trin gydag urddas a pharch. Siaradodd Dr Jocelyn Cornwell am ymgyrch Pwynt Gofal Cronfa'r Brenin i wella profiadau cleifion mewn ysbytai aciwt. Bu Kathryn Hudson, Dirprwy Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd Lloegr, a Peter Tyndall, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, yn siarad hefyd.

Dywedodd Dr Tadd: "Rydym yn gwybod y gall gofal urddasol wella canlyniadau iechyd pobl hŷn yn fawr. Ar ôl sefydlu bod amrywiaeth eang mewn safonau, y pwynt yn awr yw newid pethau. Bu'r gynhadledd hon yn trafod datrysiadau o nifer o safbwyntiau - cleifion, defnyddwyr gwasanaethau, gwneuthurwyr polisi a rheolwyr iechyd. Roedd yn ddigwyddiad hynod o werthfawr ac rydym yn gobeithio y bydd yn rhoi cynigion cadarnhaol a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn ar wardiau aciwt mewn ysbytai."

Dywedodd Ruth Marks, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: "Roeddwn yn falch i siarad yng nghynhadledd Urddas wrth Ymarfer, gyda'r ffocws angenrheidiol ar ofal ysbytai. Roedd yn gyfle da i rannu ymchwil a chanfyddiadau rhwng ombwdsmyn, academyddion a'r Comisiwn mewn ffordd sy'n cryfhau ein galw am roi urddas pobl hŷn yn ganolog i'w profiad ysbyty. Roedd yn wych clywed am arferion da sydd wedi’u sefydlu a datrysiadau i faterion o bob rhan o'r DU, ac mae angen eu rhannu’n ehangach i wella bywydau pobl hŷn ledled y wlad."