Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwella gofal cleifion

25 Ebrill 2014

Optom_web

Bu Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford, yn ymweld â’r Brifysgol i weld o lygad y ffynnon sut y gall cronfa gwerth £9.5m gynorthwyo gyda gwella gofal cleifion.

Aeth y Gweinidog i Glinig Llygaid yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg i weld dau brosiect o Gronfa Technolegau Iechyd a Theleiechyd Llywodraeth Cymru.

Mae Canolfan Addysg Optometreg Ôl-raddedig Cymru, sydd wedi’i lleoli yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, a Chlinig Llygaid yr Ysgol, yn cymryd rhan mewn dau brosiect sy’n cael eu cyllido gan y Gronfa: sef menter Llygaid Agored ac adfywiad technoleg ar gyfer Practisiau Optometreg a Chysylltedd â Rhwydwaith GIG Cymru.

Mae’r prosiectau hyn yn defnyddio technoleg i greu cysylltiadau gwell rhwng optometryddion a GIG Cymru ac i hwyluso’r broses o drosglwyddo o wasanaethau gofal sylfaenol i wasanaethau gofal eilaidd. Bydd Clinig Llygaid Prifysgol Caerdydd yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg yn un o nifer fach o ganolfannau ‘prawf o gysyniad’ ar gyfer y Fenter Llygaid Agored.

Wrth siarad yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, dywedodd Mark Drakeford: "Mae technoleg yn chwarae rôl allweddol o ran cyflawni’r canlyniadau gorau i gleifion ac mae’n lleihau’r angen i gleifion orfod teithio i’r ysbyty i gael eu gofal.

"Bydd y rownd newydd hon o £9.5m o gyllid yn cynnwys pedwar maes allweddol ac mae’n dangos ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i wella iechyd a darparu gwasanaethau iechyd o’r radd flaenaf yng Nghymru."

Mae Canolfan Addysg Optometreg Ôl-raddedig Cymru (WOPEC) yn parhau i fod yr unig ganolfan addysg optometreg ôl-raddedig bwrpasol yn y Deyrnas Unedig. Mae dros 4,500 o weithwyr proffesiynol gofal llygaid o bob cwr o’r byd wedi astudio gyda WOPEC, sy’n darparu addysg a hyfforddiant ar gyfer optometryddion ac ymarferwyr gofal llygaid, gan greu gweithlu o weithwyr proffesiynol sy’n gallu darparu gofal llygaid o’r ansawdd uchaf i gleifion.

Ychwanegodd Pennaeth yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, yr Athro Marcela Votruba: "Roeddem yn falch iawn i groesawu’r Gweinidog i’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, fel y gallai weld dros ei hun sut y mae buddsoddi mewn technoleg newydd yn gallu bod o fudd i gleifion."

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg

Canolfan Addysg Optometreg Ôl-raddedig Cymru

 

Tags