Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth

07 Rhagfyr 2012

Improving standards of WelshSome of the Welsh Language Sabbatical Scheme’s successful participants

Derbyniodd athrawon, darlithwyr a chynorthwywyr ystafell ddosbarth sydd wedi gwella lefel eu Cymraeg gydnabyddiaeth am eu cyflawniadau mewn seremoni wobrwyo flynyddol.

Yn seremoni wobrwyo y Cynllun Sabothol Cymraeg a gynhaliwyd yn Neuadd Aberdâr, dan nawdd Ysgol y Gymraeg, derbyniodd y cyfranogwyr eu tystysgrifau gan y newyddiadurwraig, darlledwraig a chyn fyfyrwraig Prifysgol Caerdydd, Sian Lloyd, ar ôl iddynt gwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus.

Mae’r cynllun yn fenter gwerth sawl miliwn o bunnoedd a ddyluniwyd i helpu gweithwyr proffesiynol sy’n addysgu i godi safon eu Cymraeg ac i fagu’r hyder i ddefnyddio’r iaith gyda’r nod gyffredinol o wella safonau mewn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae cyrsiau lefel Sylfaenol a chyrsiau lefel mynediad yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, a chyrsiau lefel uwch yng Nghaerdydd a rhanbarth y de ddwyrain yn cael eu cyflwyno gan Ysgol y Gymraeg.

Dywedodd Lowri Davies, cydlynydd y Cynllun yng Nghaerdydd: "Roedd yn hyfryd cael cyfle i ddathlu cyflawniadau’r ymarferwyr ac i glywed cynifer ohonynt yn defnyddio’r Gymraeg yn hyderus."

Dolenni cysylltiol

Ysgol y Gymraeg

Mwy am y Cynllun Sabothol Cymraeg