Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwella iechyd babanod sy’n cael eu geni cyn amser

03 Mehefin 2013

Prematurebaby_web

Mae arbenigwyr iechyd plant y Brifysgol wedi adnewyddu eu hapêl at rieni Cymru i gymryd rhan mewn astudiaeth carreg filltir a luniwyd i wella iechyd a thriniaethau ar gyfer plant a anwyd cyn amser.

Cymerodd tîm o’r Ysgol Feddygaeth y cam digynsail o gysylltu â mwy na 26,000 o deuluoedd ym mhob rhan o Gymru oedd â phlant a anwyd naill ai cyn amser neu a gariwyd i’w hamser llawn, er mwyn ceisio cael darlun gwell o’u hiechyd.   

"Hyd yn hyn, mae dros 5,000 o deuluoedd wedi ymateb i’n hastudiaeth o iechyd babanod a anwyd yn gynnar, ac rydym yn hynod ddiolchgar iddynt – ond mae arnom angen mwy o help," meddai’r Athro Sailesh Kotecha, sy’n arwain yr ymchwil ochr yn ochr â’r Dr Martin Edwards.

Mae’r astudiaeth ymchwil yn parhau i archwilio’r canlyniadau tymor hir ar fabanod a anwyd yn gynnar o’u cymharu â’r rhai a anwyd ar amser.

Mae’n bwysig sefydlu lledaeniad y problemau i fabanod a anwyd cyn amser – hynny yw llai na 37 wythnos o feichiogrwydd.

Mae cyfradd y genedigaethau yng Nghymru oddeutu 35,000 o fabanod bob blwyddyn; gydag oddeutu 2,500 yn cael eu geni’n gynnar, a llawer o’r babanod cynnar hyn yn cael gofal mewn unedau babanod gofal arbennig ar draws Cymru. 

Nid yw organau babanod sy’n cael eu geni’n gynnar wedi eu datblygu’n llawn ar adeg eu geni ac felly mae’n bosibl y bydd angen cymorth arnynt yn ystod y dyddiau a’r wythnosau cyntaf. Hefyd, mae’n bosibl y bydd effaith ar ddatblygiad tymor hir eu hysgyfaint a’u hymennydd. 

Mae’r tîm iechyd plant wedi cadarnhau bod babanod sy’n cael eu geni llawer cyn eu hamser (llai na 32 wythnos o feichiogrwydd) yn parhau i gael problemau â’u hysgyfaint fel plant hŷn ac yn eu harddegau cynnar, ac maent yn gobeithio dangos a yw’r symptomau swyddogaeth ysgyfaint gwael yn ogystal ag arwyddion problemau datblygiad i’w gweld yn y babanod cynnar hyn, ai peidio.

Bydd yr ail gyfres o dros 21,000 o holiaduron yn cael eu dosbarthu yn ystod yr wythnos nesaf.  

Mae’r wybodaeth a gesglir yn helpu sefydlu problemau anadlu a datblygu plant hyd 10 oed ledled Cymru. Yn y lle cyntaf nod y gwaith ymchwil fydd sefydlu a oes gan blant sy’n cael eu geni yn gynnar fwy o symptomau a phroblemau na phlant sy’n cael eu geni ar amser.

Ychwanegodd yr Athro Sailesh Kotecha: "Hoffem ddiolch i’r holl deuluoedd sydd wedi cymryd rhan hyd yn hyn ac i’r rhai hynny a fydd yn cymryd rhan yn yr wythnosau i ddod. Rydym hefyd yn falch bod llawer o deuluoedd yn ein helpu i gynllunio gwaith ymchwil yn y dyfodol ac rydym yn ddiolchgar dros ben."

Bydd canlyniadau rhagarweiniol yr astudiaeth ar gael yn hwyrach yn y flwyddyn ac mae’r Athro Kotecha yn gobeithio y byddant o gymorth i hysbysu gofal iechyd i blant yng Nghymru yn y dyfodol, yn enwedig y rhai hynny sy’n cael eu geni ymhell cyn amser. 

Os yw teuluoedd am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Athro Kotecha neu Dr Edwards ar 02920743375 neu drwy e-bost: edwardsmo@caerdydd.ac.uk.

Dolenni Cysylltiedig

Yr Ysgol Feddygaeth