Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y treialon cyffur Hepatitis C cyntaf wedi’u cwblhau

01 Medi 2010

3D structure/image of INV-189 anti-hepatitis C drug3D structure/image of INV-189 anti-hepatitis C drug

Mae’r treialon clinigol cyntaf ar gyffur ymchwiliadol newydd sy’n cael ei ddatblygu i drin heintiau a achosir gan y firws Hepatitis C wedi’u cwblhau’n llwyddiannus.

Mae cwblhau’r cam cychwynnol (cam 1a) o’r treialon ar INX-189, a ganfuwyd ac a baratowyd gyntaf gan ymchwilwyr yn Ysgol Fferylliaeth Cymru Prifysgol Caerdydd yn 2008, yn golygu bod y gobeithion iddo ddod yn feddyginiaeth gymeradwy wedi gwella’n sylweddol.

Effeithir ar ryw 170 miliwn o bobl ledled y byd gan Hepatitis C, a gall arwain at ganser yr iau/afu, sirosis a marwolaeth. Hepatitis C yw prif achos trawsblaniad yr iau/afu yng ngwledydd y gorllewin. Mae’r driniaeth bresennol yn cynnwys dau gyffur – ribavirin ac interferon, y mae’n rhaid eu rhoi fel chwistrelliad. Mae’r sgîl-effeithiau yn ddifrifol yn aml, ac yn gwneud i gleifion fethu â chwblhau’r driniaeth.

Dywedodd yr Athro Chris McGuigan o Ysgol Fferylliaeth Cymru, arweinydd academaidd y prosiect: "Mae’n dal yn gyfnod cynnar iawn yn y broses treialon, ond mae’n ddatblygiad arwyddocaol serch hynny. Mae cwblhau cam 1a yn llwyddiannus yn dangos bod y cyffur yn ddiogel, heb unrhyw sgîl-effeithiau’n ymwneud â’r cyffur o gwbl mewn dos unigol o 100mg.
"Mae effeithlonrwydd rhyddhau cyffur yn yr astudiaeth hon wedi cadarnhau hefyd ei bod yn debygol y bydd un dos unigol y dydd yn ddigon i drin y firws.

"Credwn fod INX-189 yn cynnig y posibilrwydd o fwy o gryfder yn erbyn Hepatitis, gweithio’n gyflymach yn yr iau/afu, a llai o sgîl-effeithiau na thriniaethau presennol."

Yn 2008, dangosodd profion labordy fod INX-189 wedi lladd 90 y cant o’r firws ar ffurf crynodiad isel iawn (nanomolar), gan ei wneud y cyfansoddyn cryfaf o’i fath a ddatblygwyd hyd yma.

Mae’r cwmni fferyllol o’r UD, Inhibitex, sy’n berchen ar y drwydded i INX-189 ac sydd wedi bod yn gweithio gyda thîm Caerdydd, wedi cyhoeddi ei fod yn edrych ymlaen at ail dreial (cam 1b), a fyddai’n gwerthuso effeithiolrwydd y cyfansoddyn mewn cleifion Hepatitis C.

Fe wnaeth Prifysgol Caerdydd ac Inhibitex ffeilio patent ar INX-189 yn gynharach eleni. Mae wedi’i glirio ar gyfer treialon clinigol ar bobl gan y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yn yr UD.

Tags