Skip to content
Skip to navigation menu

English

Enillwyr arloesol

20 Mai 2011

Mae cydweithrediadau’r Brifysgol sy’n cyflwyno graddedigion mathemateg medrus ar gyfer y farchnad waith gystadleuol; creu ffordd unigryw a pharhaus o fonitro gwenwyn mewn dŵr; a datblygu technoleg newydd i gael gwared ar amhureddau yn hen lofeydd de Cymru, i gyd yn feysydd sydd wedi’u cydnabod yng ngwobrau arloesedd blynyddol y Brifysgol.

Mae’r gwobrau hyn wedi’u dylunio i gydnabod a dathlu cydweithredu llwyddiannus a fagwyd rhwng y Brifysgol a diwydiant.

Aeth Gwobr Arloesedd 2011 i gydweithrediad strategol llwyddiannus rhwng yr Ysgol Fathemateg a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Mae’r prosiect cydweithredol hwn wedi creu cwrs mathemateg ôl-raddedig newydd i fyfyrwyr sy’n barod i gystadlu yn y farchnad waith cynyddol anodd a chynorthwyo datblygiad un o gyflogwyr mwyaf de Cymru.

Aeth Gwobr Arloesedd 2011 i gydweithrediad rhwng Ysgol y Biowyddorau a chwmni dŵr Cymtox. Arweiniodd y cydweithredu at ddatblygu cynnyrch newydd sef yr un unig fonitor gwenwyn band eang amser go iawn a pharhaus.

Mae’r dechnoleg yn defnyddio bioymoleuedd i ganfod gwenwyn a rhybuddio am unrhyw newidiadau amheus ar unwaith.

Derbyniodd partneriaeth rhwng yr Ysgol Beirianneg ac Awdurdod Glo’r DU Wobr Arloesedd hefyd. Mae’r cydweithredu arloesol hwn wedi creu ffyrdd newydd o drin amhureddau mewn dŵr yn hen lofeydd de Cymru a thu hwnt.

Meddai Dr David Grant, Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Mae Gwobrau Arloesedd y Brifysgol, a gynhelir am y deuddegfed tro eleni, yn gyfle i ddathlu cysylltiadau a chydweithrediadau llwyddiannus rhwng y Brifysgol a diwydiant.

"Mae enillwyr eleni yn enghreifftiau gwych o sut mae’r Brifysgol yn cynorthwyo diwydiant yng Nghymru a thu hwnt er mwyn canfod atebion arloesol ym myd busnes.

"Ar ran y Brifysgol, llongyfarchiadau i’r enillwyr am eu cyflawniadau rhagorol."

Mae’r Gwobrau Arloesedd yn rhan allweddol o Rwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd. Nod y Rhwydwaith, a sefydlwyd ym 1996, yw meithrin rhwydwaith cadarn i fusnesau yn yr economi wybodaeth ranbarthol.

Mae’r Rhwydwaith yn galluogi busnesau i gydweithio â’i gilydd a’r Brifysgol ar draws pob maes.

Nodwydd gwobrau 2011 gan Gwmni Cyfreithiol Geldards a Fusion IP

Dolenni cysylltiedig

Newyddion Cysylltiedig