Skip to content
Skip to navigation menu

English

Wedi’ch ysbrydoli gan raddedigion Caerdydd?

17 Gorffennaf 2013

history_web

Mae canol dinas Caerdydd yn llawn dop o fyfyrwyr llwyddiannus yn crwydro drwy’r strydoedd yn eu capiau a’u gynau, yn barod i fwynhau eu seremonïau graddio. A ydynt yn eich ysbrydoli i gyflawni eich uchelgeisiau dysgu?  Ymhen ychydig flynyddoedd, gallech chithau fod yn dathlu eich llwyddiant academaidd, dim ond i chi ymrestru ar Lwybr tuag at Radd gan Ganolfan y Brifysgol ar gyfer Addysg Gydol Oes.

Mae Llwybrau Cynnydd y Ganolfan yn galluogi oedolion sy’n dysgu i fanteisio ar raddau

israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.  Lluniwyd y Llwybrau hyn yn unswydd i gynorthwyo oedolion o bob math o gefndiroedd i wireddu eu huchelgais o astudio ar gyfer gradd yn eu pynciau dewisol.

Ar hyn o bryd, caiff Llwybrau Cynnydd eu cynnig yn y pynciau canlynol: Cyfrifeg a Chyllid, Busnes a Rheoli, Hanes ac Archaeoleg, Ieithoedd Modern, Astudiaethau Crefyddol, Gwyddorau Cymdeithasol, ac Astudiaethau Cyfieithu. Rydym hefyd yn cydweithio ag ysgolion academaidd eraill yn y Brifysgol i ychwanegu meysydd pwnc newydd at y rhestr honno.

Dywed Cyd-ddeon y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes, Dr Zbig Sobiesierski: "Mae’n bleser gennym fod yn arwain strategaeth y Brifysgol ar greu a datblygu llwybrau, ac rydym yn llawn cyffro ynghylch y gobaith o gydweithio’n agos ag ysgolion i gyflawni’r amcan pwysig hwn i’r Brifysgol."

Dywedodd Paul Osborne, un o fyfyrwyr Llwybrau: "Mae wedi bod yn uchelgais i astudio yn y Brifysgol erioed, ac mae newidiadau diweddar i’m gyrfa a’m hamgylchiadau personol wedi gwneud hynny’n bosibl.  Felly, pan gefais wybod am Archwilio’r Gorffennol yng Nghaerdydd, bu i mi achub ar y ‘cyfle unwaith mewn oes’ i weithio tuag at radd yn un o’r Prifysgolion gorau ym Mhrydain.  Ymunais â’r llwybr Archwilio’r Gorffennol ym mis Hydref 2012 ar ôl peidio â bod mewn addysg am 30 mlynedd ac, ymhen 8 mis yn unig, rwyf wedi cyflawni uchelgais gydol oes o gael cynnig lle ar radd archaeoleg a hanes yr hen fyd ym Mhrifysgol Caerdydd."

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn/pathways neu cysylltwch â Dr Richard Marsden yn marsdenr@caerdydd.ac.uk.

Dolenni cysylltiedig

Y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes