Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ysbrydoli cenhedlaeth

04 Medi 2012

Inspiring a generationJenny’n cystadlu yn un o ragbrofion y ras 100m T37 yng Ngemau Paralympaidd Llundain 2012

Mae myfyrwraig o Brifysgol Caerdydd sy’n cystadlu yng Ngemau Paralympaidd Llundain 2012 wedi ennill y fedal efydd yn y ras gyfnewid 4x100m (T37).

Cymerodd Jenny McLoughlin, sy’n fyfyrwraig yn Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth y Brifysgol, ran yn rownd derfynol y digwyddiad ddydd Mawrth, 4 Medi. Rhedodd y cymal olaf i Dîm Prydain Fawr a chipio’r trydydd safle i’r tîm mewn 56:08 eiliad, eu hamser cyflymaf o’r tymor.

Bu Jenny, sy’n aelod o Raglen Perfformiad Uchel y Brifysgol, hefyd yn cystadlu yn y ras 100m T37. Gorffennodd yn y seithfed safle gyda’i hamser cyflymaf erioed o 14.48 eiliad, ac roedd hefyd yn bumed yn y ras 200m T37.

Meddai Stuart Vanstone, Pennaeth Chhwaraeon Prifysgol Caerdydd: "Roedd ennill lle yn y Gemau Paralympaidd yn gamp aruthrol i Jenny. Ei medal efydd yw’r fedal gyntaf erioed i un o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ei hennill, ac fe berfformiodd yn eithriadol o dda yn rowndiau terfynol y 100m a’r 200m. Mae Jenny yn fabolgampwraig arbennig ac sydd wedi rhagori fel rhan o Raglen Chwaraeon Perfformiad Uchel y Brifysgol. Mae’r Brifysgol yn falch iawn o’i llwyddiant yn y Gemau Paralympaidd ac edrychwn ymlaen at ddathlu ei llwyddiant pan fydd yn dychwelyd i Gaerdydd."

Dechreuodd Jenny gymryd rhan mewn athletau pan oedd yn 14 oed ac ymunodd â chlwb rhedeg yng Nghymru yn 2005. Daeth i’r amlwg am y tro cyntaf yn 2007 pan enillodd fedal aur yn ras y 100m yng Ngemau Ysgolion y DU. Ers hynny, ymddangosodd Jenny yn y Gemau Paralympaidd am y tro cyntaf pan oedd yn 16 oed yng Ngemau 2008 yn Beijing ac enillodd fedal arian yng Ngemau’r Gymanwlad yn 2010 yn Delhi gan gystadlu yn ras 100m T37. Mae category T37 yn rhan o adrannau 31-38 sydd ar gyfer athletwyr â pharlys yr ymennydd.

Mae Rhaglen Perfformiad Uchel Caerdydd yn rhoi’r cyfle i fabolgampwyr elitaidd i ddatblygu eu potensial ym maes chwaraeaon ar yr un pryd ag astudio mewn Prifysgol uchel ei pharch. Mae’r rhaglen yn cynnig manteision gan gynnwys cymorth strwythuredig am chwaraeon a materion academaidd, cymorth gan ffisiotherapyddion a seicolegwyr chwaraeon, yn ogystal â chymorth ariannol posibl.

Dolenni perthnasol

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Rhaglen Perfformiad Uchel Prifysgol Caerdydd

Paralympics GB