Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ysbrydoli mynychwyr gŵyl

24 Mai 2013

Hay festival_webGŵyl y Gelli (Finn Beales)

Bydd amrywiaeth o academyddion o Gaerdydd yn ysbrydoli trafodaethau a rhannu eu syniadau ysgogol â mynychwyr un o ddigwyddiadau llenyddol mwyaf blaenllaw’r byd.

Cynhelir Gŵyl y Gelli yn y Mynyddoedd Duon ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o 23 Mai i 2 Mehefin 2013, ac mae’n dod ag ysgrifenwyr a meddylwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, haneswyr a nofelwyr, athronwyr, amgylcheddwyr, beirdd a gwyddonwyr rhyngwladol o bwys at ei gilydd i ddathlu pŵer syniadau gwych i drawsnewid ein ffordd o feddwl.

Bydd Cyfres Caerdydd yn y Gelli’n rhoi cyfle i gynulleidfaoedd ymgysylltu ag academyddion ac ymchwilwyr rhagorol o Dri Choleg y Brifysgol. Mae digwyddiadau eleni’n cynnwys:

  • Cyfres o sgyrsiau byr cydgysylltiedig gan yr Athro Barbara Adam a Dr Catherine Butler, sy’n gymdeithasegwyr, yr athronydd Dr Chris Groves a’r ysgolhaig cyfreithiol Dr Elen Stokes, am sut rydym yn llunio a gofalu am y dyfodol. (Futures in the Making, dydd Gwener 24 Mai, 7pm, Llwyfan Landmarc 100, £5)
  • Sgwrs ymarferol gan yr Athro Tony Campbell am ffenomen bioymoleuedd – sef allyriad golau o organebau byw - a sut mae wedi chwyldroi ymchwil biofeddygol a diagnosis clinigol. (A life that sparkles, dydd Sadwrn 25 Mai, 8.30pm, Llwyfan Starlight, £5.50)
  • Darlith Dr Andrew Edgar ar sut mae pwyslais cyfyngedig ar effeithlonrwydd yn arwain at gamddealltwriaeth sylfaenol o wir natur foesol gwasanaeth iechyd gwladol. (A moral conception of the NHS, dydd Mawrth 28 Mai, 7pm, Llwyfan Digidol, £5)
  • Trafodaeth dan arweiniad yr Athro Richard Wyn Jones a fydd yn archwilio hunaniaeth Seisnig a’r galw cynyddol am gydnabyddiaeth wleidyddol i Seisnigrwydd. (England and its two unions, dydd Gwener 31 Mai, 7pm, Llwyfan Landmarc 100, £5)

Hefyd yn siarad yn yr Ŵyl fydd yr Athro Dianne Edwards o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr a fydd yn siarad â Francine Stock am y newidiadau mewn planhigion dros y milenia. Bydd Dr Helen Nicholson o’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, Wendy Sadler o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth a Dr Fiona Wyllie o Ysgol y Biowyddorau hefyd yn siarad yn yr Ŵyl.

Mae’r rhestr lawn o siaradwyr Caerdydd i’w chael yma.  Dyma 26ain blwyddyn yr Ŵyl yn y Gelli, ac mae’n parhau am ddeng diwrnod gyda rhaglen lawn iawn o drafodaethau a sgyrsiau.

Dolenni cysylltiedig

Gŵyl y Gelli

 

Tags