Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ysbrydoli perfformiad

16 Rhagfyr 2013

1213.13Physiotherapy_ntreharne011_web

Mae clinig ffisiotherapi newydd i gefnogi chwaraeon ar bob lefel ledled Cymru ac i addysgu ffisiotherapyddion chwaraeon y dyfodol wedi agor yn y Brifysgol.

Mae clinig Inspire Performance Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn cyfuno rhai o ffisiotherapyddion mwyaf amlwg Cymru ynghyd â thechnoleg arloesol i ddarparu canolfan ragoriaeth ar gyfer ffisiotherapi chwaraeon yng Nghymru, gan adlewyrchu safle blaenllaw’r Brifysgol ym maes addysg ffisiotherapi yn y DU.

Mae’r clinig wedi ei leoli o fewn Pentref Chwaraeon Talybont y Brifysgol, a bydd yn mynd i’r afael â’r galw cynyddol am ddarpariaeth ffisiotherapi, ac mae’n datblygu gweithgarwch ymgysylltu parhaus i gefnogi unigolion o bob gallu i gymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff.

Yn ogystal, bydd yn rhoi profiad clinigol gwerthfawr i fyfyrwyr i’w galluogi i helpu atal a thrin anafiadau chwaraeon gan ddefnyddio’r dulliau addysgu cleifion a’r dechnoleg mesur perfformiad mwyaf arloesol.

Dywedodd yr Athro Sheila Hunt, Pennaeth Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd: "Bydd y datblygiad diweddaraf hwn yn gwella profiad myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn sylweddol. Bydd yn darparu profiad clinigol gwerthfawr dan oruchwyliaeth yn y sector chwaraeon ac ymarfer corff ar gyfer myfyrwyr ffisiotherapi sy’n astudio yng Nghaerdydd.

"Wrth gyfuno hyn â dulliau ymchwil ac addysgu arloesol y Brifysgol, byddwn yn gallu trosglwyddo’r datblygiadau diweddaraf mewn meddygaeth chwaraeon i’n cleifion, yn enwedig yn y sector gofal sylfaenol, lle mae pwyslais yn cael ei roi ar ofal rhagweithiol yn y gymuned."

Hefyd, bydd y Clinig yn cefnogi chwaraeon yn y Brifysgol drwy gyflwyno technoleg newydd, gan roi cyfle i droi datblygiadau ymchwil yn arfer clinigol a chael effaith wirioneddol.

Bydd technoleg perfformiad chwaraeon Vector a ddatblygwyd yn fewnol gan staff yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn rhoi mesur mwy cywir o berfformiad athletwr i ffisiotherapyddion yn dilyn anaf er mwyn iddynt ddychwelyd i gymryd rhan lawn mewn hyfforddiant a chystadlu.

Gan ddefnyddio cyfres o fatiau diwifr, mae’r dechnoleg perfformiad newydd yn defnyddio algorithmau meddalwedd i benderfynu amser cyswllt ac esgyn; amser ymateb gwybyddol; cywirdeb penderfyniadau; ac amser a chyflymder ar gyfer tasgau. Mae’n offeryn hyblyg, gwrthrychol sy’n darparu data gwirioneddol i helpu mesur effaith ymyriadau clinigol ac ymyriadau penodol i chwaraeon neilltuol.

Dywedodd y ffisiotherapydd Dr Nicola Phillips, sy’n Ddarllenydd yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd: "Hyd yn hyn, mae penderfynu a yw athletwr yn barod i ddychwelyd i chwarae yn dilyn anaf yn gallu bod yn oddrychol, ac mae hyn yn gallu dod â chost bersonol, gorfforol neu ariannol i athletwr. Bydd y dechnoleg newydd yn galluogi ffisiotherapyddion i wneud penderfyniadau llawer mwy pendant ar sail tystiolaeth."

Mae staff a myfyrwyr ffisiotherapi’r Brifysgol wedi bod yn cefnogi digwyddiadau chwaraeon ac ymarfer corff megis y Gwersylloedd Hyfforddiant cyn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, Gemau Cymru a Thwrnameintiau Cyffwrdd Cymru ers nifer o flynyddoedd. Cyflwynwyd Gwobr Ysbrydoli Llundain 2012 iddynt am eu gweithgareddau ymgysylltu i gefnogi athletwyr o bob gallu ac mae’r gwaith parhaus yn y maes hwn yn etifeddiaeth sylweddol o Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012.

Dywedodd y cyn-chwaraewr Rygbi rhyngwladol i Gymru, Cadeirydd Gornest Prifysgolion Cymru ac Aelod o Fwrdd Chwaraeon Cymru, Paul Thorburn, a agorodd Glinig Inspire Performance: "Rwy’n yn falch iawn i gynrychioli Chwaraeon Cymru yn agoriad y clinig newydd. Mae’n bwysig o ran cefnogi chwaraeon elitaidd a sicrhau ein bod yn datblygu staff ffisiotherapi o’r ansawdd cywir, ond mae’n helpu’r gymuned leol hefyd drwy sicrhau bod pobl yn dychwelyd at ffordd o fyw iach a ffitrwydd cyn gynted ag y gallant."

I ddysgu rhagor am y clinig ac i drefnu apwyntiad, ewch i

www.caerdydd.ac.uk/inspireperformance

Dolenni cysylltiedig

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Chwaraeon Prifysgol Caerdydd

 

Tags