Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arddangosfa ryngweithiol yn yr Eisteddfod Genedlaethol

01 Awst 2008

Ni fydd ymwelwyr â’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd eleni yn gallu peidio â sylwi ar y Brifysgol, wrth iddi ddathlu ei phen-blwydd yn 125 oed gyda’i phresenoldeb mwyaf erioed.

Yr Eisteddfod, a gynhelir yng Nghaerdydd (2 – 9 Awst), yw’r ŵyl ddiwylliannol fwyaf a hynaf o gerddoriaeth a barddoniaeth gystadleuol yn Ewrop, a’r prif ddigwyddiad celfyddydol yng Nghymru. Mae’n denu tua 150,000 o bobl yn flynyddol a mwy na 6,000 o gystadleuwyr.

Bydd gan y Brifysgol safle blaenllaw ar y Maes, wrth ymyl i’r Babell Wyddoniaeth a Thechnoleg, gan gyflwyno arddangosiadau rhyngweithiol difyr i’r ifanc (ac i’r ifanc eu hysbryd) gyda’i phartner strategol Techniquest.

Bydd ‘Ardaloedd ffocws’ a gomisiynwyd yn arbennig, wedi’u hysbrydoli gan ymchwil o’r radd flaenaf ar draws y Brifysgol, yn cynnwys mewnwelediad cyffrous er mwyn ennyn diddordeb pobl o bob oedran mewn gwahanol bynciau sy’n amrywio o ymchwil Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr i gynhesu byd-eang i waith yr Ysgol Gemeg ar ‘Penrose Tiles’.

Bydd trydydd ‘Ardal ffocws’, a grëwyd gyda’r Ysgol Peirianneg ac a noddir gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol, yn cynnwys arddangosiadau’n ymwneud â delweddu meddygol.

Hefyd, fel rhan o’r ymgyrch pen-blwydd yn 125 oed, mae’r Brifysgol wedi noddi Coron yr Eisteddfod, gan gomisiynu’r dylunydd gemwaith a’r gof arian o Gymru, Karen Williams, i greu cynllun unigryw sy’n adlewyrchu diwylliant a phensaernïaeth y Brifysgol. Y Goron yw un o brif wobrau barddoniaeth yr Eisteddfod ac fe’i dyfernir i’r gerdd rydd orau ar bwnc penodol – y gystadleuaeth eleni yw casgliad o gerddi hyd at 300 llinell ar y teitl ‘Stryd Pleser’.

Cadeirio’r Bardd yw un o’r digwyddiadau pwysicaf yn yr Eisteddfod ac fe’i cynhelir ddydd Llun 4 Awst am 4.30pm ar y brif lwyfan – llwyfan fawr gyda chynulleidfa o filoedd.

Yn ogystal, cynhelir nifer o ddigwyddiadau sy’n cynnwys Ysgolion o’r Brifysgol yn ystod yr wythnos.

Bydd staff o Ysgol y Gymraeg yn cyflwyno nifer o ddarlithoedd gan gynnwys Darlith Flynyddol Cylch Chwedleua Caerdydd gan Bennaeth yr Ysgol, yr Athro Sioned Davies, ar Grefft y Cyfarwydd. Bydd Dr E Wyn James, hefyd o Ysgol y Gymraeg, yn cael ei urddo i Orsedd y Beirdd.

Ymysg yr ysgolion eraill sy’n cymryd rhan y mae Ysgol Fferylliaeth Cymru, a fydd yn mynd i’r afael â rhai o broblemau mawr meddygaeth fodern drwy gyfres o arbrofion ymarferol, ‘Arsyllfa’ arbennig a ddyfeisiwyd gan yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth sy’n cynnig golygfeydd syfrdanol o alaethau pell, a darlithoedd gan yr Athro John Hines, a Dr Gwynfor Jones o’r Ysgol Hanes ac Archaeoleg, ymysg eraill.

Penseiri o Ysgol Pensaernïaeth Cymru sydd wedi dylunio’r ddau adeilad cyntaf a welir gan ymwelwyr â’r Eisteddfod. Bydd yr adeilad cyntaf yn gartref i’r cyfleusterau cyfieithu a defnyddir yr ail adeilad i ddal y canllawiau amlieithog.

Mae’r Brifysgol hefyd wedi noddi map o’r safle ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol, gan hyrwyddo gofod arddangos Prifysgol Caerdydd yn amlwg, ac mae wedi cynhyrchu atodiad arbennig yn y cylchgrawn wythnosol Cymraeg, Golwg.

Tags