Skip to content
Skip to navigation menu

English

Acolâdau rhyngwladol

25 Mai 2011

IPMI WEBYr Athro Graham Hutchings a Dr Jennifer Edwards

Mae dau aelod o’r Ysgol Gemeg wedi derbyn Gwobrau Cyflawniad Arbennig gan Sefydliad Rhyngwladol y Metelau Gwerthfawr (IPMI).

Dim ond tair o’r gwobrau hynod fawreddog hyn sy’n cael eu dyfarnu ym mhedwar ban byd bob blwyddyn.

Dyfarnwyd Gwobr Henry J. Albert IPMI i’r Athro Graham Hutchings, Cyfarwyddwr Sefydliad Catalysis Caerdydd a’r Dirprwy Is-ganghellor dros Ymchwil. Mae’r wobr hon yn cydnabod ac yn annog cyfraniadau damcaniaethol ac arbrofol eithriadol at wyddor a thechnoleg metelau gwerthfawr. Ef yw’r ail ymchwilydd o’r DU i ennill y wobr hon ers ei dechrau ym 1979.

Etholwyd yr Athro Hutchings yn gymrawd y Gymdeithas Frenhinol yn 2009, ac mae wedi cael gyrfa hir a nodedig, gan roi llawer o’i amser i ddeall a rhoi theori a swyddogaeth y catalysis ar waith. Ei ganfyddiadau ymchwil ef oedd y rhai cyntaf i gefnogi defnyddio aur fel catalydd pwysig newydd.

Enwyd Dr Jennifer Edwards, ymchwilydd ôl-ddoethurol yn Sefydliad Catalysis Caerdydd fel yr unigolyn cyntaf erioed i dderbyn Gwobr Carol Tyler IPMI. Mae’r wobr a enwyd ar ôl Llywydd blaenorol IPMI, yn cydnabod cyflawniadau menyw ym maes metelau gwerthfawr, boed mewn diwydiant neu academia.

Mae gwaith Dr Edwards yn canolbwyntio ar ddefnyddio aur ac aloeon paladiwm aur fel catalyddion.

Mae gwaith Dr Edwards yn canolbwyntio ar ddefnyddio aur ac aloeon paladiwm aur fel catalyddion ac yn benodol, adwaith hynod heriol hydrogen ac ocsigen i wneud hydrogen perocsid.

Dywedodd yr Athro Hutchings: "Mae Jenny a finnau wedi cydweithio ym maes catalysis aur am dros saith mlynedd ac mae’n anrhydedd mawr bod ein gwaith wedi’i gydnabod fel hyn."

Mae’r IPMI sydd wedi’i leoli yn Unol Daleithiau America yn hybu ac yn anelu at ddefnyddio, ailddefnyddio ac ailgylchu metelau gwerthfawr mewn modd amgylcheddol cadarn o ffynonellau sylfaenol ac eilaidd. Bydd yr Athro Hutchings a Dr Edwards yn bresennol yn y seremoni wobrwyo yn Ne Affrica ym mis Mehefin.

Dolenni cysylltiedig

  • Yr Ysgol Gemeg
  • Sefydliad Catalysis Caerdydd
  • IPMI
  •