Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobr ryngwladol ar gyfer cyfarwyddwr Confucius

23 Ionawr 2009

Mae’r Athro Siyi Fu, Cyfarwyddwr Academaidd Sefydliad Confucius Caerdydd, wedi derbyn ‘Gwobr Rhagoriaeth mewn Perfformiad Unigol’ am gyflawniad personol rhagorol yng Nghynhadledd Sefydliad Rhyngwladol Confucius yn Beijing.

Cyrhaeddodd yr Athro Fu o Brifysgol Xiamen ym mis Ionawr 2008 i fod yn gyfrifol am raglen iaith a diwylliant Tsieina Sefydliad Confucius yng Nghaerdydd. Derbyniodd ei gwobr yn y Gynhadledd o flaen llu o gynrychiolwyr o Sefydliadau Confucius ledled y byd.

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd wedi’i leoli yn y Ganolfan ar gyfer Dysgu Gydol Oes. Dywedodd Pennaeth y Ganolfan, Dr Richard Evans: "Mae gan yr Athro Fu agwedd ardderchog tuag at ei gwaith, mae’n hynod gyfrifol a phob amser yn cyflawni’r hyn y mae’n ymgymryd ag ef. Dechreuodd hyn yn syth wedi iddi gyrraedd Caerdydd gan i’r Sefydliad gael ei lansio ond fis yn ddiweddarach. Mae’r Athro Fu wedi gwneud cyfraniad rhagorol i’r gwaith o ddatblygu’r Sefydliad ac i wella dealltwriaeth staff Prifysgol Caerdydd, llywodraeth a sefydliadau preifat yn ne-ddwyrain Cymru o Tsieina."

Erbyn hyn, mae Sefydliad Confucius Caerdydd yn cynnal rhaglen o gyrsiau Iaith a Diwylliant Tsieina, y gellir cael mwy o fanylion amdanynt yn http://choices.caerdydd.ac.uk/choices/chinese.php neu drwy anfon neges e-bost at confucius@caerdydd.ac.uk .

Bydd yr Athro Fu hefyd yn goruchwylio gŵyl Celf a Diwylliant y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd a gynhelir yn Amgueddfa Cymru o 29-31 Ionawr. Bydd y rhaglen dridiau yn cael ei lansio gan yr Arglwydd Faer ar 29 Ionawr ac yn cynnwys gweithdai ar Galigraffeg Tsieineaidd, Offerynnau Tsieineaidd, Crefftau Llaw ac Opera Beijing.

Yr uchafbwynt fydd Gala Flynyddol y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd am 8pm ar 29 Ionawr yn Theatr Reardon Smith. Bydd canu, dawnsio, cerddoriaeth a sioe ffasiynau yn adlewyrchu bywyd cyfoes a thraddodiadol yn Tsieina. Bydd yr Ŵyl hefyd yn cynnwys noson ffilmiau ar y nos Wener a diwrnod hwyl i deuluoedd ar y dydd Sadwrn. Mae mwy o fanylion ar gael ar 029 2087 5234 neu yn www.caerdydd.ac.uk/learn/confuciusinstitute .