Skip to content
Skip to navigation menu

English

Golwg ar gemeg rhyngwladol

29 Mai 2012

International Chemistry Insights webY siaradwyr a wahoddwyd (chwith i’r dde): yr Athro Peidong Yang, yr Athro John Maier FRS, yr Athro David O’Hagan, yr Athro Jeremy Hutson FRS, yr Athro Clare Grey FRS a’r Athro David Crich.
Mae’r Ysgol Cemeg wedi cynnal ei chynhadledd flynyddol ddiweddaraf, gyda siaradwyr allanol o fri’n cyflwyno gwaith diddorol sy’n ymestyn ledled y sbectrwm cemeg.

Agorwyd y digwyddiad gan yr Athro Peidong Yang, Prifysgol California Berkeley, gyda golwg gyffredinol ar ddefnydd nanowifrau lled-ddargludydd ar gyfer trosi ynni. Bu’r Athro Clare Grey FRS, Prifysgol Caergrawnt, yn canolbwyntio ar ymchwil ynni hefyd, gan roi disgrifiad eglur o dechnoleg newydd ar gyfer batris ac uwch-gynwysyddion.

Bu’r Athro Jeremy Hutson FRS, Prifysgol Durham, yn herio safbwyntiau ynghylch yr hyn yw bod yn wirioneddol oer, gyda darlith ar ymddygiad moleciwlau pan maen nhw’n cael eu hoeri i ffracsiwn o radd uwch sero absoliwt. Er mwyn deall priodweddau diddorol moleciwlau o dan amodau eithafol o’r fath, defnyddiodd yr Athro Hutson ddull cyfunol damcaniaethol ac arbrofol, yn seiliedig ar ddefnydd helaeth o fesuriadau sbectrosgopig. Datgelwyd enghreifftiau pellach o’r mewnwelediadau dwfn a ddarperir gan uwch sbectrosgopeg gan yr Athro John Maier FRS, Prifysgol Basel, a gyflwynodd y moleciwlau anarferol sy’n bodoli yn y gofod rhyngserol.

Disgrifiwyd cyfeiriadau newydd yng nghemeg systemau organig a biolegol gan yr Athro David O’Hagan, St Andrews, a’r Athro David Crich, Wayne State University, UDA. Bu’r cyntaf yn goleuo’i gynulleidfa ynghylch newydd-deb a phwysigrwydd ensymau fflworinas, a bu’r ail yn dangos y manteision o fabwysiadu dull sy’n seiliedig ar gemeg organig ffisegol wrth astudio adweithiau glycolyliad.

Roddwyd nifer o ddarlithoedd byrrach gan fyfyrwyr PhD ac ymchwilwyr ôl-ddoethurol o Ysgol Cemeg Caerdydd: Dr Grazia Bezzu, Simon Freakley, Chris Parlett, Dr Tracy Nixon, Dr Robert Mart, Dr Colan Hughes, Umar Farid, Heulyn Jones a Dr Emma Carter. Roedd y gynhadledd hefyd yn cynnwys sesiwn posteri fywiog, a roddodd gyfle i’r holl fyfyrwyr PhD y flwyddyn olaf gyflwyno eu gwaith ymchwil.

Enillodd Chris Parlett (yn gweithio gyda’r Athro Adam Lee a Dr Karen Wilson) y wobr am y ddarlith orau gan fyfyriwr ôl-raddedig, ac enillodd Rebecca Balasingham (yn gweithio gyda Dr Mike Coogan a Dr Simon Pope) y wobr am y poster gorau. Rhoddwyd yr ail a’r drydedd wobr yn y gystadleuaeth posteri i Sarah Adams (yn gweithio gyda’r Athro Rudolf Allemann) a Rupert Taylor (yn gweithio gyda’r Athro Neil McKeown).

Caiff y Gynhadledd Cemeg Caerdydd nesaf, sef y 12fed yn y gyfres, ei chynnal ym mis Mai 2013.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Cemeg