Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabod cydweithio rhyngwladol

07 Hydref 2011

Wen Jiang web

Cafodd partneriaeth arloesol rhwng Caerdydd a Capital Medical University yn Tsieina, sydd â’r nod o ddod o hyd i ymagweddau newydd at ganfod a thrin canser, ei rhoi ar restr fer ar gyfer gwobr addysg uwch bwysig.

Enwodd Times Higher Education Caerdydd yn un o chwech sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yng nghategori ‘Cydweithio Rhyngwladol’ eu gwobrau blynyddol.

Mae’r bartneriaeth yn cronni arbenigedd ymchwil a gwybodaeth o fewn y ddau sefydliad gyda’r nod o wneud cynnydd gwirioneddol o ran mynd i’r afael â mater byd-eang – sef canser y fron.

Mae cymrodorion ymchwil o Capital Medical yn gweithio ochr yn ochr â’r Athro Wen Jiang, sy’n dod yn wreiddiol o dalaith Shandong yn Tsieina, ac yn un o ymchwilwyr canser mwyaf blaenllaw'r byd, ac â’r llawfeddyg enwog ar gyfer canser y fron, Yr Athro Robert Mansel. Maent yn elwa ar enw da rhyngwladol Caerdydd am ymchwil canser ac yn eu hymsefydlu’n gyflym fel arweinwyr ymchwil ym maes eu pwnc. Wedi trochi eu hunain yn amgylchedd academaidd arloesol Caerdydd maent yn dychwelyd i Tsieina fel clinigwyr ac ymchwilwyr meddygol medrus.

Hyd yn hyn, mae’r prosiectau partneriaeth wedi darganfod biofarcwyr newydd, nid yn unig ar gyfer canser y fron, ond ar gyfer canser y brostad a’r arennau. Cafodd y marcwyr hyn eu dilysu’n annibynnol yn y DU a Tsieina oherwydd eu perthnasedd clinigol hirdymor i’r cleifion.

Mae’r cydweithio hefyd wedi denu cefnogaeth Albert Hung, yr entrepreneur a’r dyngarwr o Hong Kong sy’n ariannu ail gam y bartneriaeth hon a fydd yn peri i 20 o ysgolheigion eraill o Tsieina ddod i Gaerdydd dros y pedair blynedd nesaf.

Dywedodd Yr Athro Paul Morgan, Deon yr Ysgol Feddygaeth: "Dyma enghraifft wirioneddol bwysig o gydweithio rhyngwladol sy’n llawn haeddu’r enwebiad ar gyfer Gwobr Times Higher Education. Mae’r cymrodorion o Tsieina yn elwa’n helaeth ar gael eu trochi mewn grŵp ymchwil canser clinigol blaenllaw yma yng Nghaerdydd ac yn mynd â gwybodaeth, sgiliau a ffyrdd newydd o feddwl i’w sefydliadau gartref. Rydym yn elwa yn y tymor byr drwy gael rhai o’r meddyliau ifanc gorau ym myd meddygaeth Tsieina yn gweithio yma ac yn y tymor hir drwy adeiladu pontydd a fydd yn parhau rhwng ein sefydliadau."

Mae Gwobrau Uwch Y Times yn cydnabod y gwaith arloesol a wneir gan sefydliadau addysg uwch yn y DU. Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni ar 24 Tachwedd 2011.

Dolenni Perthynnol

Ysgol Feddygaeth

Capital Medical University