Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyrwyr rhyngwladol yn disgleirio yng Ngwobrau Blynyddol y Cyngor Prydeinig

28 Ebrill 2009

Myfyriwr Ysgol Fferylliaeth Cymru, Alex Leung, yn derbyn ei gwobr o Moira StewartMyfyriwr Ysgol Fferylliaeth Cymru, Alex Leung, yn derbyn ei gwobr o Moira Stewart

Mae eu disgrifiadau ysbrydoledig o fywyd myfyriwr yn y DU wedi sicrhau anrhydeddau disglair yng nghystadleuaeth fwyaf y DU ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol i ddau fyfyriwr o’r Brifysgol.

Mae Alex Leung, myfyriwr o Hong Kong, wedi cael ei enwi’n Fyfyriwr Rhyngwladol y Flwyddyn yng Nghymru 2009 yng nghystadleuaeth fawreddog y Cyngor Prydeinig. Roedd Alex Leung yn un o 12 enillydd rhanbarthol a gyfarfu yn Llundain er mwyn anrhydeddu eu cyflawniadau rhyfeddol mewn seremoni wobrwyo genedlaethol.

Roedd Gregory Akall, myfyriwr o Kenya, sy’n astudio Newyddiaduraeth Rhyngwladol yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, yn rownd derfynol ranbarthol y gystadleuaeth.

Roedd Alex Leung a Gregory Akall yn ddau o fwy na 1,500 o fyfyrwyr, o 118 o wledydd i fod yn rhan o’r seithfed Gwobrau Myfyrwyr Rhyngwladol blynyddol – menter fawr gan y Cyngor Prydeinig sy’n amlygu myfyrwyr rhyngwladol a’u cyfraniadau i fywyd yn y DU.

Mewn ymgais i ennill gwobr, bu myfyrwyr sy’n astudio mewn prifysgolion, colegau addysg bellach ac addysg uwch, ysgolion a sefydliadau iaith Saesneg ledled Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban yn rhannu straeon am y cyflawniadau allgyrsiol sy’n dangos sut y maen nhw’n gwneud y gorau o’u hamser yn y DU.

Er mwyn cystadlu, roedd gofyn i bob myfyriwr ysgrifennu ‘llythyr personol gartref’ yn Saesneg, yn rhoi manylion ynglŷn â’r cyflawniadau y tu allan i’r dosbarth sy’n helpu i wneud eu hamser yn y DU mor werth chweil.

Alex a Gregory Akall yn mwynhau’r seremoni wobrwyo ddisglair yn Llundain.Alex a Gregory Akall yn mwynhau’r seremoni wobrwyo ddisglair yn Llundain.

Llythyr Alex Leung oedd y mwyaf trawiadol o Gymru, a derbyniodd wobr o £1,000. Esboniodd Alex sut y bydd ei brofiad yng Nghaerdydd yn ei helpu i gyrraedd ei nod o weithio i Sefydliad Iechyd y Byd. Dywedodd: "Yng Nghaerdydd, fe wnes i ddarganfod y nod mwyaf yn fy mywyd a’r llwybr i fy mreuddwyd. Rydw i wedi ennill hyder a datblygiad personol mawr iawn o’r cyfleoedd, a gweledigaeth ryngwladol a chalon i wasanaethu plant yn fyd-eang."

Dywedodd Gregory Akall: "Fy nyhead fwyaf yw dylanwadu ar fywydau pobl yn gadarnhaol oherwydd y mae symudiad o ran cyfiawnder cymdeithasol, does dim ots pa mor fach, yn gwneud gwahaniaeth arwyddocaol. Mae’r cyfle i ddysgu a’r profiad cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi fy mharatoi i i dderbyn newid a dod yn ddyn mwy gwydn a dinesydd byd-eang mwy cymwys."

Dywedodd Sandra Elliott, Cyfarwyddwr yr Isadran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol: "Rydym ni’n falch iawn o gyflawniadau ein holl fyfyrwyr rhyngwladol yng Nghaerdydd a’r ffordd y maen nhw’n gwneud y gorau o bob cyfle fan hyn. Mae cael rhywun yn rownd derfynol a rownd derfynol ranbarthol y gystadleuaeth yn adlewyrchiad rhagorol o ddawn ein myfyrwyr rhyngwladol a’r Brifysgol gyfan"