Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gweledigaeth Ryngwladol

28 Awst 2009

Stephanie ac Elizabeth mewn yukatas traddodiadol.Stephanie ac Elizabeth mewn yukatas traddodiadol.

Cafodd ymdrechion yn Japan i ymladd yn erbyn rhai o brif achosion problemau llygaid eu profi’n uniongyrchol gan ddau fyfyriwr o’r Brifysgol, mewn rhaglen cyfnewid rhyngwladol newydd rhwng Caerdydd a Kyoto.

Treuliodd Elizabeth Sullivan a Stephanie Campbell, sy’n fyfyrwyr yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, fis yn Japan ym Mhrifysgol Raglywyddol Meddygaeth Kyoto (KPUM) a Phrifysgol Doshisha yn Kyoto.

Fe’u croesawyd gan yr Athro Shigeru Kinoshita, Cadeirydd yr Adran Offthalmoleg yn KPUM ac Athro Er Anrhydedd yng Nghaerdydd. Nod yr ymweliad oedd rhoi profiad i’r israddedigion o ymchwil academaidd yn canolbwyntio ar y llygad a’r golwg, ac annog astudio ôl-raddedig.

Yn ystod eu hamser yn Japan, bu Elizabeth a Stephanie’n ymweld â chlinigau arbenigol gwahanol yn ysbyty’r Brifysgol, megis clinigau llygaid sych, cornbilen, retina a glawcoma. Rhoddodd hyn drosolwg gyffredinol iddynt ar waith offthalmolegwyr a goleuni pellach ar yr arbenigeddau gwahanol.

Israddedigion y drydedd flwyddyn, Stephanie Campbell (yn eistedd ar y chwith) ac Elizabeth Sullivan (yn eistedd ar y dde), gyda’r Athro Hisakazu Yamagishi, Llywydd Prifysgol Raglywyddol Meddygaeth Kyoto (yn eistedd) a’r Athro Shigeru Kinoshita, Cadeirydd yr Adran Offthalmoleg.Israddedigion y drydedd flwyddyn, Stephanie Campbell (yn eistedd ar y chwith) ac Elizabeth Sullivan (yn eistedd ar y dde), gyda’r Athro Hisakazu Yamagishi, Llywydd Prifysgol Raglywyddol Meddygaeth Kyoto (yn eistedd) a’r Athro Shigeru Kinoshita, Cadeirydd yr Adran Offthalmoleg.

Hefyd cawsant gyfle i wylio llawdriniaeth ar y llygad, cyfarfod â biobeirianwyr blaenllaw’r byd, cynnal eu prosiect ymchwil eu hun ar asesiadau ar gyfer llygaid sych ac ymweld â Menicon, sef cwmni lensys cyffwrdd blaenllaw a phartner ymchwil yr Ysgol, i weld y broses fanwl o gynhyrchu lensys.

Dywedodd Stephanie ac Elizabeth: "Roedd yn brofiad hollol anhygoel! Bydd yr hyn a ddysgom o fewn a thu hwnt i’r adran offthalmoleg ac ynglŷn â diwylliant Japan o werth i ni yn ein blwyddyn olaf yng Nghaerdydd ac yn ein gyrfaoedd yn y dyfodol.

"Mae’r trip wedi rhoi hyder i ni, ac mae wedi amlygu meysydd ymchwil yr hoffem fynd ar eu trywydd. O gyfarfod â myfyrwyr gradd yn Japan, cawson fewnwelediad pellach ynglŷn â’r hyn y mae gwneud doethuriaeth yn ei olygu ac mae wedi ysgogi ein diddordeb yn y posibilrwydd o wneud hynny yn y dyfodol."

Y cyfnewid hwn oedd y cyntaf o’i fath rhwng Caerdydd a Kyoto, ac fe’i trefnwyd gan yr Athro Andrew Quantock o’r Ysgol, sydd hefyd yn Athro Ymweld yn KPUM, a Dr Ben Inatimo a Dr Noriko Koizumi yn Kyoto.

Dywedodd yr Athro Tim Wess, Pennaeth yr Ysgol: "Mae cyfnewidiau rhyngwladol i fyfyrwyr yn rhoi cyfleoedd pwysig i’r Ysgol gryfhau cyfeillgarwch a ddatblygwyd gennym â chydweithredwyr tramor, ac mae’n rhoi profiad datblygu personol pwerus i’r myfyrwyr."

Yn dilyn eu hymweliad, mae Elizabeth a Stephanie yn paratoi cyflwyniad ar gyfer staff a myfyrwyr yr Ysgol a fydd yn amlygu eu gwaith tra’r oedden nhw yn Japan.

Tags